Innhold

Kvitt foto

Prisvinnende arkitekt brenner for å hente naturen inn i byggene

Bilde av arkitekt Ola  Roald i svart hvitt

Ola Roald i Ola Roald AS Arkitektur har et 35 år langt engasjement overfor arkitektur og norsk byggebransje, og brenner for å hente treet og naturen inn i prosjektene han jobber med. (Kvitt foto),

- Det er veldig viktig for oss å lage bygg som folk får lyst til å være i, og alle som kommer inn i en trebygning koser seg jo. Det blir som å hente naturen inn i bygget.

Dette sier en glødende engasjert Ola Roald. Fra sin hovedbase i Tønsberg og Oslo, har han og firmaet hans over tre tiår innen norsk arkitektbransje å vise til, og listen over prestisjeprosjekter er imponerende lang.

- Allerede på 90-tallet begynte vi å bruke mye tre i prosjektene våre, både på grunn av inneklima, robusthet og lang levetid. Skolebygg er et viktig område for oss, og da er det jo avgjørende viktig at bygget også bidrar til et godt læringsmiljø, sier Ola Roald, som mener det har vært altfor lite fokus på inneklima i Norge de siste tiårene.

- Treet gir oss jo fantastiske muligheter i forhold til estetikken i bygget. Når treet også bidrar til et godt inneklima, så blir summen veldig positiv overfor helse og læring. For 10-15 år siden fikk vi i tillegg en mye sterkere bevissthet rundt klimaspørsmålet, og det gjorde at vi fikk opp øynene for treets fortrinn når det gjelder miljø og bærekraft.

Skolebygg utgjør godt over halvparten av oppdragene til Ola Roald AS Arkitektur, og da er trivsel og bedre læringsmiljø helt sentrale stikkord, mener Roald.

- Det er det jeg mener med å ta naturen inn i bygget. Men det er også reint tekniske argumenter for å bruke tre i byggene våre. Treet er jo robust og holdbart, og i skolebygg er det viktig at vegger, møbler og innredninger tåler en trøkk og bidrar positivt til byggets levetid, sier Roald.

De siste årene har bruken av massivtre og limtre i konstruksjonene i større bygg også skutt fart, og utviklingen på dette området gir arkitektene og hele trebransjen et mye større register å spille på, mener Ola Roald, og påpeker at dette gjelder nesten alle typer større bygg og konstruksjoner, ikke bare skolebygg.

- Potensialet er veldig stort. Det er ingen grunn til at ikke Norge skulle være en større eksportør på dette området, vi har både kompetansen, råvarene og ressursene til det.

- I det lyset tror jeg det er mye å hente også på et tettere samarbeid mellom arkitekter, interiørarkitekter og norsk trevarebransje, basert på norsk skog og norske råvarer, sier Ola Roald, som altså har snart 35 års fartstid fra norsk arkitektur og byggebransje.