Hamran og Fjerdingstad takket av med stående applaus for styreinnsats

Bilde av Norske Trevarers avtroppende styre

Trond Hamran og Knut Einar Fjerdingstad (nummer en og to fra høyre) ble under årsmøtet i Norske Trevarer takket av for sin innsats i styret i Norske Trevarer. Både leder Ole Olsen (foran), nestleder Rune Sætren (bak fra venstre), Tore Ådlandsvik (gjenvalgt for to år) og Trond Magnar Unhammer fortsetter i styret. Foto: Norske Trevarer.

Trond Hamran og Knut Einar Fjerdingstad ble under årsmøtet i Norske Trevarer takket av med stående applaus for sin mangeårige innsats i sentralstyret i bransjeforeningen.

Årsmøtet i Norske Trevarer gikk enstemmig inn for valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre i bransjeforeningen.

Nye medlemmer i sentralstyret er Linda Gaasø fra Fagtrapp AS og bærekraftdirektør Erlend Grøner Krogstad i gjenvinningsselskapet Quantafuel ASA.

Ole Olsen fra Meling AS, Rune Sætren fra Nordvestvinduet AS og Trond Magnar Unhammer fra NorDan AS var ikke på valg, og fortsetter i Norske Trevarer-styret som henholdsvis leder, nestleder og styremedlem, mens Tore Ådlandsvik fra Torsvik Innredning AS ble gjenvalgt som styremedlem for to år.

Det nye styret i Norske Trevarer får altså to nye ansikter; Linda Gaasø fra Fagtrapp AS på Stange og bærekraftdirektør Erlend Grøner Krogstad i gjenvinningsselskapet Quantafuel ASA, som eksternt styremedlem.

Skule Bjerke fra Snekkermester Per Bjerke AS og Steve Øverland fra Austvoll Tre & Design AS ble gjenvalgt som varamedlemmer til styret.

Årsmøtet takket av de avgående styrerepresentantene Trond Hamran fra Hamran AS og Knut Einar Fjerdingstad fra H-vinduet Fjerdingstad AS med gaver, taler og stående applaus for sin årelange og oppofrende innsats i styret for Norske Trevarer.