Innhold

Videreutvikler digitale 3D-modeller i samarbeid med norsk trevarebransje

Bilde av Anders Golden i Bimbear AS

Like før nyttår inngikk Norske Trevarer en samarbeidsavtale med Anders Golden og Bimbear AS om videreutvikling av bedriftenes BIM-objekter. Satsingen vil forbedre bedriftenes 3D-visualiseringav sine produkter, og bransjeavtalen gir medlemmene i Norske Trevarer 10 prosents reduksjon i prisen overfor Bimbear

Norske Trevarer har inngått en bransjeavtale med selskapet Bimbear AS om videreutvikling av såkalte BIM-objekter for norske trevarebedrifter. – De fleste av bedriftene som ikke har dette lett tilgjengelig vil få det vanskelig i framtida, mener daglig leder Anders Golden i Bimbear AS.

Like før nyttår signerte Bimbear en samarbeidsavtale med Norske Trevarer om utvikling av BIM-objekter for medlemsbedriftene i bransjeforeningen.

- Avtalen innebærer at medlemmene i Norske Trevarer får en rabattert pris når de inngår en avtale med oss. Målet med denne satsingen er at bedriftene skal ha BIM-objektene lett tilgjengelige, og at de skal være enkle å bruke, sier daglig leder og medgründer Anders Golden i Bimbear.

Dette gir mindre tidsbruk, og det fører til større kjennskap og kunnskap om bedriftenes produkter, ikke minst blant arkitektene.

Men da må altså BIM-objektene være lette å finne fram til og enkle å bruke. De må visualiseres på en tiltalende måte og holde høy teknisk standard for å kunne brukes optimalt til prosjektering. Og det er nettopp dette vi jobber med nå, i tett samarbeid med trevarebransjen, sier Golden.

BIM er en forkortelse for Building Information Modeling på engelsk, og er en digital 3D-presentasjon av ulike komponenter i et bygg. BIM er en form for modellering av et bygg, der ulike BIM-objekter kan plasseres inn i et rom og dermed gi en visuell 3D-gjengivelse av et byggeprosjekt.

Grande Fabrikker AS er en av trevarebedriftene som nå samarbeider med Anders Golden og Bimbear AS om en videreutvikling av BIM-objektene som bedriften har brukt fram til nå.

- Vi har jobbet med utvikling av BIM-objekter i mange år allerede, og nå ønsker vi å utvikle dette videre. Vi vil gjøre det lettere for arkitektene å bruke BIM-objektene våre, og dermed er jo vegen inn til produktene våre også kortere, sier daglig leder og medeier Torbjørn Hjelden i Grande Fabrikker.

- Dette vil bare bli viktigere og viktigere for trevarebransjen. Entreprenørene vil i større grad forvente at dette er på plass, og snart kan det også bli et krav. Det vil også gjøre jobben enklere for arkitektene, og da må bedriftene og bransjen sørge for at BIM-objektene er lett å finne og enkle å bruke, sier Torbjørn Hjelden, som også er styreleder i Norske Trevarer Møre og Romsdal.   


Les mer på:
https://www.norsketrevarer.no/bli-medlem/medlemsfordeler/bim-objekter/