NORSKE TREVARER

Innhold

Bilde av biblioteket innvendig i Alexandria

Bosvik - Biblioteket i Alexandria

Bosvik - Risørbedriften som leverer innredninger til store kjente prosjekter både innenlands og utenlands - bla. biblioteket i Alexandria og Operaen i Oslo

Bosvik AS ble grunnlagt i 1949 og var i lang tid en stor leverandør av innredninger og utstyr til lystbåtindustrien. Senere ble det nødvendig å se på andre produktsegmenter, og innredning av kontorer med glassvegger og spesialmøbler tok etter hvert over og utgjorde en stadig større andel av omsetningen.

I dag leverer deres mekaniske avdeling fortsatt til båtindustrien, som bla.a, styringer, ror, flaggstenger m.m. Den samme avdelingen har også gjort det mulig for Bosvik AS å ta frem spesielle produkter i stål til innredningsprosjekter, og ikke minst, gitt bedriften en sjelden kapasitet til å ta frem prototyper og prøveserier.

Bosvik AS er i dag med sin kompetanse og erfaring blant Norges ledende virksomheter innen møbel- og innredningsproduksjon. 

Bosvik er i dag en del av Otterlei Group, og er søsterselskap til blant annet Norac AS, Adax AS, Norac Badekabiner AS og Agdersveis AS.

Design Og Utvikling

Bosvik AS har gjennom mange prosjekter levert produkter med høy arkitektonisk og designmessig kvalitet. Bosvik AS står for produksjon og prosjekteringskunnskap, mens arkitekter, interiørarkitekter og designere står for visuelt uttrykk og funksjonalitet. Gjennom disse samarbeidene har de utarbeidet produkter av høy annerkjennelse og produsert et mangfold av prisvinnende produkter og prosjekter. Blant annet Gardermoen/OSL, Operaen i Oslo, biblioteket i Alexandria og forskjellig kirkerom.

Bøler kirkerom

Montasjeavdeling

Bosvik AS har også egen avdeling for utemontasje. Deres montører har vært rundt det meste av Norge under mottoet alltid ferdig til riktig tid. For Bosvik AS er avdelingen svært viktig. De står på for at de får gjennomført prosjektene, samtidig som montørene ofte er deres ansikt utad ved at de har direkte kontakt med kunden under montasjen. I forbindelse med større prosjekter brukes eksterne medarbeidere under Bosviks ledelse. Under prosjektet på Gardermoen og Operaen hadde de mange prosjektansatte. Bosvik AS har alltid fokus på kvalitet hos montørene og er nøye med at alt av papirer og attester er i orden ved bruk av utenlandske aktører.

Snekkeravdeling

Bosviks snekkeravdeling har en kjerne av meget dyktige fagarbeidere og møbelsnekkere.  I denne avdelingen er kunnskap om tre og treverk viktig da tre er et levende og utfordrende materiale med mange muligheter.

Mekanisk Avdeling