NORSKE TREVARER

Innhold

- Tilfører kompetanse og sparte kostnader i norsk trevarebransje

Bilde av Rune Eriksen i Entelios AS

Foto: Rune Eriksen er salgsleder for storkunder i strømkonsernet Entelios AS

- Vi er stolt over at vi ble valgt som samarbeidspartner for Norske Trevarer, og mener vi har mye å tilføre norske trevarebedrifter både når det gjelder økt kompetanse og sparte kostnader.

Dette sier Rune Eriksen i en kommentar til bransjeavtalen som er inngått mellom Norske Trevarer og strømleverandøren Entelios AS. Eriksen er salgsleder for storkunder hos strømkonsernet.

- Avtalen som er inngått mellom oss og norsk trevarebransje vil gi medlemsbedriftene i Norske Trevarer mange fordeler, ikke bare når det gjelder redusert strømforbruk og lavere kostnader. Det det gir også økt innsikt og kompetanse hos bedriftene innenfor energi og bærekraft.

Eriksen mener Entelios og norsk trevarebransje har flere felles berøringspunkter som gjør det naturlig å samarbeide, ikke minst når det gjelder fornybare ressurser og grønn omstilling.

- De fleste trevarebedriftene er i kategorien «små og mellomstore». Det er ikke så enkelt for mindre aktører å navigere i et komplisert energimarked med mange aktører. En bransjeavtale som dette gir små aktører trygghet, samtidig som det gir små og mellomstore bedrifter betingelser som ellers bare de større aktørene oppnår, mener salgslederen i Entelios AS.

Også styreleder Ole Olsen i Norske Trevarer trekker fram mulighetene for medlemsbedriftene som ligger i bransjeavtalen som er inngått mellom Entelios og Norske Trevarer.

- Vi mener vi har kommet fram til en avtale som er gunstig for begge parter. Mange av medlemmene våre vil kunne ha mye å hente her, både når det gjelder sparte kostnader og økt innsikt i energiforbruk, grønn omstilling og bærekraftige løsninger, sier Ole Olsen.