Innhold

Deltakere fra hele landet i trevarebransjens nye digitale kursserie

Bilde av Ewy Myrhaugen, teamleder hos Evan-Jones International Norway AS i Sandnes

Ewy Myrhaugen er teamleder hos Evan-Jones International Norway AS i Sandnes, og en av kursholderne i den nye digitale kursserien som nå arrangeres overfor norske trevarebedrifter. Foto: Privat

- Det er første gang vi kjører kursene våre heldigitalt overfor trevarebransjen. Tilbakemeldingene vi har fått så langt er positive, og i tillegg er deltakerne spredd over hele landet. Det er også positivt.

Dette sier teamleder Ewy Myrhaugen i Evan-Jones International Norway AS i Sandnes, som er en av kursholderne i de tre digitale kurspakkene som Norske Trevarer nå arrangerer for medlemsbedriftene i trevarebransjen.

To av de tre kursene som skal kjøres i regi av Sandnes-firmaet er allerede godt i gang, det tredje starter seinere på vårparten og har endringsledelse som tema.

De to pågående kursene har salg og kundebehandling og produksjonsledelse som tema, og dette er i tråd med ønskene som kom fram i medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i regi av Norske Trevarer før jul.

- Det har gått veldig greit å gjennomføre de digitale kursene. På forhånd var vi jo litt spent på hvordan det ville bli, men vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og det er jo hyggelig, sier Ewy Myrhaugen i Evan-Jones.

- Vi har kjørt mange heldigitale kurs overfor ulike bransjer det siste året, så vi begynner å kjenne formatet relativt godt etter hvert. Det fungerer overraskende godt, men vi ser jo at vi mister noe av den uformelle kontakten mellom kursdeltakerne når kursene er digitale. Samtidig gir det også noen nye muligheter, mener Myrhaugen.

- De digitale kursene er jo helt uavhengig av hvor deltakere kommer ifra geografisk, det er det ene. Og så lenge pandemien begrenser måten vi kan avholde kursene våre på, så gir dette både deltakere og arrangører en fin mulighet til å bli bedre kjent med de digitale kursformatene. Mye tyder jo på at dette i stor grad vil bli hverdagen innenfor mange av kursene i framtida, sier teamlederen i Evan-Jones International Norway.

Også bedriftsrådgiver Tone Helene Ruud i Norske Trevarer gir tommel opp for erfaringene som så langt er gjort med de digitale kursene som kjøres i regi av bransjeforeningen.

- Dette er jo litt nytt ennå, men vårt inntrykk er at det fungerer godt. Mange er positivt overrasket over hvor greit det går, og flere har gitt uttrykk for at det er kjekt å sette seg på skolebenken igjen, sier Tone Helene Ruud.

- Og sjøl om pandemien setter sine begrensninger på hvordan vi kan avvikle kursene våre, så er jo behovet for påfyll og ny kompetanse uansett der. Derfor er det veldig bra at vi kan gjøre det på den måten vi gjør nå sammen med Evan-Jones.