NORSKE TREVARER

Innhold

Ung og fersk styreleder i Agder har stolpetro på trevare-framtida

Martin Kleiveland (28) jobber til daglig i trevarefabrikken Hansen og Justnæs AS i Kristiansand, og er nyvalgt styreleder i Norske Trevarer Agder. Foto: Privat

- Du er ny styreleder i Norske Trevarer Agder, Martin Kleiveland. Hva får en 28-åring til å ta på seg et slikt verv?

- Jeg har jo på sett og vis hatt trevarebransjen tett på hele vegen. Jeg har jobba som tømrer en del år, og ellers gått litt i fotsporene til faren min, Roar. Nå jobber vi begge to i trevarefabrikken Hansen & Justnæs AS i Kristiansand, som vi tok over i 2017.

- Det er spennende og givende tider, både for oss og trevarebransjen i Agder. Det skjer mye bra her, med blant anna treklyngesamarbeid og rekruttering, samtidig som vår bransje er i positivt fokus for det vi står for og det vi produserer.

- Trenden i markedet går i favør av norsk trevarebransje, mener du?

- Ja, og jeg tror vi har fått bekreftet og forsterket dette bildet nå i korona-situasjonen. Markedet vil jo alltid svinge, og det må vi sikkert forholde oss til i framtida også, men utviklinga og trendene går tydelig i vår retning. Folk har fått opp øynene for kvalitet og miljø, og både samfunnet, media og vi som innbyggere er opptatt av bærekraft og perspektivet på framtida. Og da har jo vår bransje mange fortrinn og gode svar.

- Kortreist og kvalitet er viktige stikkord, at det er norskprodusert er da en viktig del av det, og dette slår gunstig ut for vår bransje. Folk vil alltid være bevisst på pris, men vi er nå over i en fase der folk er langt mer fokusert på kvalitet, at det ikke bare er prisen som gjelder. Det skal være skikkelig det som kjøpes, og det skal heller ikke være produsert slik at det er sendt verden rundt før det havner hos sluttbrukeren.

- Du representerer den yngre garde i bransjen, spesielt som leder. Dere er dyktige på samarbeid og rekruttering i Agder, også overfor ungdommer. Hvilke grep har dere tatt?

- Det er ikke noe hokus pokus, tror jeg. Det handler om folk som gløder for bransjen og er brennende opptatt av det de gjør. Slike ting gir nesten alltid resultater over tid. Vi er så heldige at vi har flinke og engasjerte folk både ved Agder tresenter og ved Opplæringskontoret i Kristiansand.

- Når dette kobles sammen med nettverk og god kjennskap til bransjen og medlemsbedriftene våre, så gir det resultater. Nå ser vi at yngre folk har fått opp øynene for trevarebransjen, og vi har hatt ei fin økning i tallet på lærlinger de siste åra.

- Så det gror godt i Agder, med andre ord?

- Ja, det gjør det. Dette er en trivelig bransjeforening å være styreleder for. Det er utfordringer her i vårt område også, naturligvis. Men vi er optimister, og vi har forventninger til hva det nye treklyngesamarbeidet vil gi oss. Vi liker tanken om å få til et samarbeid mellom aktørene fra skog til ferdig produkt.