NORSKE TREVARER

Innhold

Fritzøe Engros AS inn som hovedsamarbeidspartner

Bilde av besøkende på taket til Fritzøe-bygget.

FRAMTIDSFOKUS: Salgsdirektør Ole Schei Hansen i Fritzøe Engros (t.v.) og styreleder Ole Olsen i Norske Trevarer møttes forrige uke ved det nye hovedkontoret til Fritzøe i Larvik, sammen med Randi Moltke-Hansen og Tone Helene Ruud fra administrasjonen i Norske Trevarer. Solcellene på nybygget leverer overskuddsstrøm til det lokale strømnettet, og innredningen til Fritzøes nye hovedkontor er levert av medlemsbedrifter i Norske Trevarer.

Fritzøe Engros AS er optimistiske for framtida til norsk trevarebransje. Selskapet inngikk tidligere i år en treårig samarbeidsavtale med Norske Trevarer, der formålet er å bidra til vekst, samt støtte Norske Trevarer i arbeidet med gode rammebetingelser for bransjen.

 

- Medlemmene i Norske Trevarer står for en vesentlig del av omsetningen vår, og vi er interessert i å bidra aktivt med det vi kan, både økonomisk og på andre måter, for at det skal gå godt i bransjen, sier salgsdirektør industri Ole Schei Hansen i Fritzøe Engros.

Treårsavtalen mellom Norske Trevarer og Fritzøe Engros ble signert under De Norske Trevaredagene 2020 i Grieghallen i Bergen. Avtalen innebærer samarbeid i forhold til dokumentasjon og sporbarhet, felles interesser til offentlige myndigheter, samt fremtidige behov og løsninger for bransjen.

- I tillegg innebærer avtalen en økonomisk styrking av bransjeforeningen Norske Trevarer. Vi har tro på at aktive bidrag og samarbeid vil styrke bransjen som helhet og komme alle til gode, sier Schei Hansen, og viser til at Fritzøe Engros i avtalen har forpliktet seg til et betydelig økonomisk bidrag i treårsperioden.

- Vi håper også andre leverandører til bransjen vil se nytten av dette og bidra på sin måte.

Samarbeidsavtalen gir ingen særfordeler til Fritzøe Engros i forhold til medlemsbedriftenes valg av leverandører, og den påvirker heller ikke Fritzøe Engros sitt engasjement i lokalforeningene i Norske Trevarer.

Nå jobbes det med ulike tiltak som inngår i samarbeidsavtalen og med flere aktiviteter fra høsten av.  Fritzøe Engros har opparbeidet mye kunnskap rundt sertifisering, dokumentasjon, sporbarhet, og dette vil være høyt på agendaen.

- Vi tror sterkt på treet som råvare og ressurs, og vi har et felles optimistisk syn på framtida for norsk trevarebransje, sier salgsdirektør industri Ole Schei Hansen i Fritzøe Engros AS og styreleder Ole Olsen i Norske Trevarer.