Innhold

- Det er en skog av ulike miljømerkeordninger som vi trenger å vite en del om

Bilde av Halvard Høilund-Kaupang

Halvard Høilund-Kaupang, er leder for fag- og teknologiutvikling i Norske Trevarer

Det er økende oppmerksomhet rundt klimadokumentasjon og miljømerking i trevarebransjen. Denne uka arrangerte Norske Trevarer et miniseminar der nettopp miljømerking var temaet. 

- Miljømerkeordningene innenfor bygg og anlegg spenner fra merking og sertifisering av hele bygg og anlegg til varedeklarasjoner for og merking av enkeltprodukter og komponenter. Det er veldig mye å sette seg inn i på dette feltet, sier sier leder for fag- og teknologiutvikling i Norske Trevarer, Halvard Høilund-Kaupang.

- Det er nærmest en skog av muligheter på dette området, men få omforente krav og påbud. Seminaret holdt vi som en oppfølging av medlemsundersøkelsen og ønsker fra bedriftene om mer informasjon om temaet, sier Høilund-Kaupang.

Miniseminaret samlet 21 deltakere, og litt av responsen i etterkant er at dette temaet er viktig også for de mindre aktørene i bransjen. 

- Trevarebransjen er en bransje som er godt posisjonert for en grønn og bærekraftig framtid. Men vi har kanskje sovet litt på det gode utgangspunktet vi har. Nå må vi også dokumentere det vi gjør i likhet med resten av byggenæringen. Vi må kunne dokumentere produktenes miljøpåvirkning, og vi må vite hvilke ordninger som «gjør jobben» for oss.

- Miljømerkeordninger er ikke noe nytt, men har kanskje preget andre deler av bransjen mer enn trevarehjørnet. Innenfor betong er det nærmest utenkelig å ikke ha en miljøvaredeklarasjon (EPD) som beskriver CO2-fotavtrykket til produktet. Det er også bred enighet i næringen om at EPD er den foretrukne formen for klimadokumentasjon av byggevarer, påpeker Norske Trevarers leder for fag- og teknologiutvikling.

- Det forventes at det vil komme en form for krav til klimagassregnskap på forskriftsnivå. Mange aktører i næringen ønsker også dette, og stiller allerede egne krav fordi de synes kravene er for slappe. Kommer det forskriftskrav må alle, også trevarebransjen, levere klimadokumentasjon. Da trenger vi EPD. 

- Treets gode utgangspunkt har nok gitt oss en del slakk. Kommer det krav må store og små brette opp ermene og begynne å «ta tiden» på seg selv, men dette er en konkurranse vi kan hevde oss godt i, avslutter Høilund-Kaupang.

Seminaret og innholdet er først utarbeidet av Treindustrien og BNL, men tilpasset og utvidet litt for Norske Trevarer. Det er i etterkant av seminaret kommet flere gode tilbakemeldinger på innholdet fra de som deltok.