Innhold

Spesialsyr IT-verktøy for trevarebransjen: - Mye penger å spare

Bilde av Kjersti Gulliksrud i Møbelsnekkerne AS som har valgt Håndverksdata AS sitt IT-utstyr.

Norske Trevarer og daglig leder Kjersti Gulliksrud i Møbelsnekkerne AS har valgt Håndverksdata AS som leverandør av et nytt IT-verktøy for håndverksbedrifter. Verktøyet er spesialsydd for trevarebransjen, og Møbelsnekkerne er pilotbedrift i nysatsingen.

- Før hadde vi ett program for regnskap, ett for timeregistrering, ett for tilbud og ett for kalkulasjon, og ingen av dem snakket sammen.

Dette sier daglig leder Kjersti Gulliksrud i trevarebedriften Møbelsnekkerne AS i Hokksund. Spesielt håndverkere vet godt at man sparer tid med godt verktøy, og Gulliksrud har erfart at dette også gjelder IT-verktøy i driften av selskapet.

Møbelsnekkerne AS og bransjeforeningen Norske Trevarer har valgt Håndverksdata AS som leverandør av it-verktøy for kontorarbeidet som følger med det å drive en håndverksbedrift.

Som daglig leder ser Kjersti Gulliksrud tydelig tidsbesparelsen ved å fylle verktøykassa også med IT-verktøy, og at dette er enkelt å omsette til penger spart.

– Vi sparte nesten 40 000 kroner i året på å gå over til Håndverksdatas systemer, sier Gulliksrud.

Hun er utdannet møbelsnekker, og er i utgangspunktet verken regnskapsfører eller selger, men som daglig leder i en mindre håndverksbedrift er det likevel det hun bruker mye av tida si til.

KS Online Trevare er et system Håndverksdata har utviklet i samarbeid med Norske Trevarer, og som gir medlemmene et bransjetilpasset internkontroll- og kvalitetssystem som tilfredsstiller stadig strengere lovkrav.

- Vi er veldig glade for at vi har fått dette systemet på plass, og at det er spesielt tilrettelagt for Norske Trevarers medlemsbedrifter. Nå er Møbelsnekkerne AS godt i gang med å være pilotkunde i dette prosjektet, og vi ser med forventning fram til det videre arbeidet med denne nysatsingen, sier bedriftsrådgiver Tone Helene Ruud i Norske Trevarer.

Christer Lysfjord i Håndverksdata bekrefter at det er mange av kundene deres som får aha-opplevelser når de finner ut at også kontorjobben kan bli enklere ved riktig bruk av riktig verktøy.

– Det gjelder ikke bare for den som driver bedriften, men også for dem som jobber i den. Når man velger et skybasert IT-verktøy, som er lett å hente opp på mobiltelefonen, så kan mye av kontorjobben gjøres på direkten ute i felt, sier Lysfjord.

Håndverksdata har systemer som dekker hele porteføljen av IT-systemer for driften av håndverksbedrifter.

– Trevarebedrifter vil særlig finne nytte i systemer som hjelper dem med ordrehåndtering, timeregistrering og fakturering, sier Christer Lysfjord.

For mer informasjon: https://www.norsketrevarer.no/bli-medlem/medlemsfordeler/ks-online/