Innhold

- Fantastisk å se hva som har skjedd på dette området de siste årene

Bilde av Randi Augenstein som  er seniorarkitekt og daglig leder i det prisvinnende arkitektselskapet Helen & Hard AS, som har 25 ansatte og kontorer i Stavanger og Oslo.

Randi Augenstein er seniorarkitekt og daglig leder i det prisvinnende arkitektselskapet Helen & Hard AS, som har 25 ansatte og kontorer i Stavanger og Oslo.

– Et av de viktigste satsningsområdene våre er innovativ bruk av tre. Det er på det området vi skiller oss mest ut som arkitektkontor. I starten var det engasjementet for miljø og klima som drev oss framover. Nå er det like mye sosial bærekraft, der vi skaper arkitektur som inspirerer og gir gode opplevelser – både for mennesker og mellom mennesker.

Randi Augenstein er seniorarkitekt og daglig leder for arkitektfirmaet Helen & Hard AS, som ble etablert i Stavanger i 1996 av partnerne Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf. For sju år siden startet Helen & Hard kontor også i Oslo, og nå er Augenstein leder for en arkitektstab på 25 personer.

- Med utgangspunkt i engasjementet for arkitektur og treet som materiale, så jobber vi med et bredt spekter av prosjekter, med alt fra små trehytter, noen av dem til og med oppe i tretoppene, til store boligprosjekter, byutvikling, skoler, kulturbygg og næringsbygg, sier Augenstein.

Helen & Hard ble i 2019 tildelt Byggeindustriens pris både for «Årets bygg» og «Årets trebyggeri» for næringsbygget Finansparken, som er det nye hovedkvarteret til SR Bank i Stavanger. Finansparken har ofte blitt karakterisert som et av Norges flotteste og mest særpregede kontorbygg.   

- Vi har et sterkt engasjement for å bruke tre i arkitekturen for å redusere Co2-avtrykket i byggebransjen, og det er fantastisk å se hva som har skjedd på dette området bare de siste fire-fem årene. For oss handlet det først om miljø, klima og bærekraft, men nå handler det altså like mye om sosial bærekraft, der vi skaper arkitektur som får mennesker til å møtes og trives, sier Helen & Hards daglige leder.

- Det føltes ganske trått i starten da vi jobbet for å få treet tilbake til arkitekturen igjen, men nå er det dette markedet gjerne vil ha. Innenfor det vi driver med er vi derfor optimistiske på framtida.

- Men jeg har et sterkt ønske om en mer fullverdig og samkjørt verdikjede fra skog til ferdig produkt, som inkluderer alle typer leveranser av tre, slik at det blir enklere grensesnitt og færre hindre å forholde seg til når vi skal bruke tre i byggeprosjekter, mener Randi Augenstein.

- Jeg har ikke fasitsvaret på hvordan dette skal gjøres, men hadde vi fått det til, hadde det utvilsomt vært positivt både for oppdragsgiverne, entreprenørene, arkitektene og alle som er opptatt av tre og bruken av treet som materiale, avslutter Randi Augenstein.