Innhold

- HMS gir positive ringvirkninger til hele virksomheten

Bilde av Randi og Tone på arrangement i Grieghallen

Tone Helene Ruud (t.h.) i Norske Trevarer, her sammen med kollega Randi Moltke-Hansen, oppfordrer til aktivt fokus på HMS, og til å delta på HMS-kurset i regi av bransjeforeningen tirsdag 8. desember.

- Vi har hatt fokus på helse, miljø og sikkerhet i mange år, og det ser vi lønner seg for bedriftene. Derfor kjører vi i gang med nye, oppdaterte HMS-kurs, samtidig som vi besøker medlemsbedrifter som har behov for litt ekstra HMS-hjelp.

Dette sier bedriftsrådgiver Tone Helene Ruud i Norske Trevarer, som har lang fartstid med å hjelpe medlemsbedriftene i trevarebransjen med å se fordelene med å jobbe aktivt med HMS.

- HMS er jo noe som bedriftene med daglig leder i spissen er pålagt å ha fokus på. Samtidig ser vi at dette også lønner seg for bedriftene. Derfor har Norske Trevarer kontinuerlig fokus på HMS, og vi ser at dette har positiv effekt på de aller fleste områdene av en virksomhet, sier Ruud.

Et godt arbeidsmiljø handler om å redusere risikoen for skader og ulykker. Det bidrar til trygghet og trivsel og lavere sykefravær, og det gir økt produktivitet og kvalitet i produksjonen.

- Over tid så vil det også bidra positivt til bedriftens omdømme, og dermed også hvor sterkt man står i forhold til rekruttering av flinke folk. Så vi overdriver ikke når vi sier at HMS henger sammen med bortimot alt som skjer i en bedrift. Det er en del av den daglige driften, sier Tone Helene Ruud.

Loven pålegger daglig leder å gjennomføre det lovpålagte HMS-kurset, og det er den sist oppdaterte versjonen av Norske Trevarers HMS-kurs som nå kjøres andre uka i desember, nærmere bestemt tirsdag 8/12.

- Kurset tar tre timer, og vi anbefaler dette veldig sterkt overfor våre medlemmer, sier Tone Helene Ruud, og minner samtidig om daglig leders ansvar for å forankre HMS-arbeidet i egen organisasjon.

- Det er utrolig viktig at daglig leder holder orden på HMS-rutinene og motiverer de ansatte på viktigheten av dette. Det har skjedd veldig mye positivt på dette området bare de siste ti årene, jevnt over har bedriftene løftet seg mange hakk. Men det er likevel viktig med kontinuerlig fokus på HMS, og de oppdaterte kursene våre er da en viktig del av dette, sier bedriftsrådgiveren i Norske Trevarer, og avslutter med følgende oppfordring.

- Er HMS-kurset gjennomført, men det er en del år siden sist, så anbefaler vi sterkt at man melder seg på. Det skjer nemlig stadig oppdateringer av lover og regler.