NORSKE TREVARER

Innhold

Innspurt i meklingen med byggeindustrien - fristen ute ved midnatt

Bilde av penger

Meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik.Vi minner om at under meklingen har partene taushetsplikt, og det er mekleren som styrer kommunikasjonen. Hold deg oppdatert på våre nettsider. 

Oversikt over bedrifter som er omfattet:  

Plassfratredelsen omfatter rundt 5272 arbeidstakere i om lag 248 bedrifter. Plassfratredelsen gjelder for organiserte arbeidstakere som er omfattet av Overenskomsten for byggeindustrien, og den kan bli utvidet på et senere tidspunkt. I tillegg er det tatt ut bedrifter som har direkteavtale med Fellesforbundet. Til sammen utgjør dette omlag 5700. 

Om det skulle oppstå behov for dispensasjon fra streiken, er det egne regler hvordan dette skal gjøres.

Les mer om dispensasjon fra streik

Les mer om streik og konflikt:

Gå ti BNLs side om tariffoppgjøret