NORSKE TREVARER

Innhold

Bilde av doble utgangsdører i Jacob Aallsgate i Oslo

Jømna brug

Jømna Brug - dørbedriften fra Elverum i Innlandet (Hedmark) med en lang historie som teller over hundre år

Bedriften holder til på det lille tettstedet Jømna 13 km sør for Elverum i Hedmark. Mye har selvfølgelig endret seg på 120 år, men Jømna har klart å ta vare på gleden og stoltheten over kvalitet og grundighet i dagens moderne produksjon.
Det var nemlig flotte hestevogner som var hovedgeskjeften på tidlig 1900-tallet. På Jømna har tiden med rette blitt kalt "de finere hestekjøretøyers tid". De produserte alle slags store og små staselige vogner, men også hverdagslige vogner på løpende bånd. I tillegg ble det også produsert dører, vinduer, møbler og en del hjulmateriell.

På 1920-tallet tok produksjonen av dører og vinduer over. Jømna Brug arbeidet mot det store boligbyggemerkedet i Oslo. I 1920 fikk de oppdrag fra Oslo kommunale boligråd om å blant annet levere dører og vinduer til Ullevål Hageby, Torshov og Jessenløkken.

Fra 60-tallet ble det prioritert å satse på dørproduksjon for fullt. De er spesielt stolte over at Jømna var tidlig ute med å produsere dører som tilfredstillte nye brann og lydkrav. Senere har dette blitt ett av deres fortrinn – produksjonen av særegne dører med både gode brann- og lydspesifikasjoner og sertifiseringer. I dag er de kanskje best kjent for de klassiske branndørene til mange av de gamle bygårdene i Oslo.

Dør lagd til Eger på Egertorget i Oslo

I dag produserer de spesialdører til mange formål, og leverer bl.a. mange dører til offentlige bygninger hvor det kan være helt spesielle krav fra by- og riksantikvar om å ivareta det opprinnelige utseende. Spesialiteten er å levere tro kopier, etterligninger, eller tidstypiske dører. 

I disse dager testes også dørene etter nye internasjonale og strengere EU krav.

Alle brannytterdører er CE sertifiserte.

De siste årene har Jømna Brug gjennomført en rekke investeringer i maskiner og effektivitetsfremmende tiltak. I dag er de rundt 40 ansatte som produserer kvalitetsprodukter i en sunn og levedyktig bedrift.