Innhold

Treklynge med fokus på hele verdikjeden fra skog til ferdig produkt

Bilde av prosjektstyret i Klyngesamarbeidet i Agder

Klare for avspark: Prosjektstyret og ressursgruppene i klyngesamarbeidet «Tre på Agder» var samlet til felles strategisamling i Lillesand i begynnelsen av juni. Foto: Ståle Almenning, Inoventi.

Alle gode ting er tre, ikke minst i Agder. En rekke agderbedrifter har sammen med fylkeskommunen og Innovasjon Norge nå satt i gang en treårig klyngesatsing som skal løfte og synliggjøre bransjer og bedrifter i hele verdikjeden fra skogen til ferdige produkter.

- Dette er en veldig spennende nysatsing, sier prosjektleder Maya Twedt Berli i klyngeprosjektet Tre på Agder. Hun har bakgrunn som ordfører i Vegårdshei i åtte år og kjenner Agder veldig godt.

Treklyngeleder: Maya Twedt Berli er prosjektleder for Tre på Agder.

De siste årene har Twedt Berli jobbet som regionsjef for Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO) i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder.

- Møteplasser og nettverksbygging er en viktig del av dette prosjektet, sier Twedt Berli, som nå gjør seg enda bedre kjent innenfor et omfattende nettverk av bedrifter i hele Agder, der fellesnevneren er treet som råvare og ressurs.

Målet med Tre på Agder er å utvikle nye samarbeid som både små og store bedrifter i hele verdikjeden vil ha nytte av å delta i og jobbe sammen om.

- Vi skal jobbe med fellestiltak på områder som digitalisering, bærekraft og sirkulære løsninger, rekruttering og kompetanse, i tillegg til omdømme og markedsføring, sier Tre på Agder-leder Maya Twedt Berli, som nå planlegger bedriftsbesøk rundt om i Agder fra ettersommeren og utover hele høsten.