Innhold

- Nye korona-restriksjoner om bruk av hjemmekontor

Bilde av daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe

De fleste av oss kan vel synes det er utfordrende å manøvrere i alle de oppdaterte restriksjonene som kommer nasjonalt og regionalt. For mange kan det være vanskelig å forstå hvordan dette skal tolkes for seg selv, familien og ikke minst virksomheten.

Regjeringen har vært tydelig på at de ønsker at folk skal holde seg hjemme i så stor utstrekning som mulig. Noen av medlemmene i Norske Trevarer har da også stilt spørsmål om hvordan dette skal forstås for de som jobber i produksjon. Vår tolkning er at påbud om hjemmekontor gjelder de som jobber med kontorarbeid, og hvor det er mulig å gjennomføre sine oppgaver hjemmefra.

For de som jobber i produksjon er det praktisk umulig å flytte jobben hjem, og påbudet om hjemmekontor gjelder altså ikke for dem. Det er da spesielt viktig å huske på å overholde smittevern i fabrikken, herunder gode rutiner for håndvask og at man bruker munnbind hvis det er utfordrende å holde 1-2 metersavstand.

For særlig Oslo og Bergen er det strengere krav om bruk av hjemmekontor, og her vektlegges det også at ansatte skal jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Produksjon er også her dermed unntatt for krav om hjemmekontor da det ikke kan anses som praktisk mulig å gjennomføre hjemmefra.

På bakgrunn av kontakten vi har med våre medlemmer så opplever vi at smittevern tas på ytterste alvor. Mange har restriksjoner på hvem som kan komme inn i fabrikken og håndsprit er tilgjengelig rundt omkring. Våre medlemmer gjør altså et viktig bidrag i den store dugnaden som vi må gjennom slik at vi forhåpentligvis får en god jul med familien.

Vil ellers anbefale å følge med på BNL og NHO sine hjemmesider hvor det kontinuerlig oppdateres en oversikt og tolkning av de nye reglene: https://arbinn.nho.no/korona-aktuelt-innhold/

Vennlig hilsen/Best regards,

Hilde Widerøe Wibe
Daglig leder Norske Trevarer