NORSKE TREVARER

Innhold

Kjører i gang ny kursrekke som er i tråd med bedriftenes ønsker

Bilde av møtedeltakere rundt et bord

- Vi har lagt fjorårets medlemsundersøkelse til grunn når vi sammen med Evan-Jones International nå har klargjort en kursrekke for trevarebransjen. Det første kurset starter allerede i slutten av januar, de to neste i første halvdel av februar, mens det siste arrangeres på høsten.

Dette sier bedriftsrådgiver Tone Helene Ruud i Norske Trevarer i en kommentar til de fire kursene som bransjeforeningen har tilrettelagt for trevarebransjen.

- I medlemsundersøkelsen som ble gjennomført på førjulsvinteren, så kom det ganske tydelig fram hvilke kurs og faglige oppdateringer som stod høyest på ønskelista ute i bedriftene. Det er dette vi har forsøkt å etterleve i den kursporteføljen vi nå har satt opp, sier Ruud.

Norske Trevarer samarbeider altså med Evan-Jones International AS i Rogaland i utviklingen og gjennomføringen av de fire kurspakkene, der det første kurset går av stabelen allerede 25.  januar.

- Alle kursene er digitale og avvikles på teams. Vi legger opp til 10-12 deltakere på hvert kurs, og tidsbruken for de ulike kursene er litt ulike, sier bedriftsrådgiveren i Norske Trevarer, og viser til at det første kurset har produksjonsledelse som tema.

- Kurset i produksjonsledelse er et kurs vi har kjørt tidligere og spesielt tilrettelagt for de som har en aktiv rolle i ledelsen av produksjonen i bedriften. Kurset starter altså 25. januar og har fem dagssamlinger. De to andre kursene, som avvikles fra februar og utover våren, har salg- og kundebehandling og endringsledelse som tema, sier Tone Helene Ruud.

Kurset i endringsledelse er et nytt kurs, og det er også det fjerde kurset i serien, som handler om styrearbeid i praksis og arrangeres utpå høstparten.

- Kurset om salg- og kundebehandling er på tre halvdagssamlinger, og har fokus på det å utvikle en tydelig plan for salgsarbeidet i bedriften, mens kurset i endringsledelse har daglig leder i bedriften som målgruppe, sier Tone Helene Ruud.

I tillegg til de fire kursene i samarbeid med Evan-Jones International, arrangerer Norske Trevarer også en rekke webinar og HMS-kurs utover året.


Mer kursinformasjon:
https://www.norsketrevarer.no/kurs-og-arrangement/