NORSKE TREVARER

Innhold

Trevarelederen: - Det skal lønne seg å velge norske produkter

Styreleder i Norske  Trevarer, Ole Olsen

S

Det er mye optimisme og stå-på-vilje i norsk trevarebransje, og det skal vi ha med oss når vi nå går en krevende høst i møte. Samtidig skal vi jobbe hardt for bedre rammevilkår for norsk vareproduksjon.

 

Norske Trevarer representerer nesten 300 bedrifter fra nord til sør. Sammen har vi rundt 4500 ansatte og en samlet omsetning på godt over åtte milliarder kroner. I rundt 100 norske kommuner er våre bedrifter en av hjørnesteinene i lokalsamfunnet.

Som bransje har vi et sterkt ønske om å vokse videre, men da må myndighetene i større grad sørge for at det skal lønne seg å velge norske produkter og produsere dem i Norge.

Staten må anbefale og legge til rette for at både privat og offentlig sektor kjøper norske produkter og velger lokale leverandører. Regelverket gjør dette vanskelig, og derfor skal vi jobbe videre for å få endret reglene.

 

I disse spesielle tider med korona-utfordringer og oljeomstillinger så trenger Norge nye arbeidsplasser, og det kan vår bransje være med å bidra til. Men da trenger vi altså bedre betingelser, utviklet i et samarbeid mellom bransjen og myndighetene.

Og dette ikke bare på grunn av korona-utfordringene, men også fordi trevarebransjen alltid har vært en viktig brikke i det norske samfunnet. Vi står for tradisjoner og lange linjer, og derfor har vi også et langsiktig perspektiv i alt vi gjør.

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god sommer. Pust ut, nyt ferien og lad batteriene. Sammen skal vi gjøre hverandre sterkere til å møte høstens utfordringer.

 

Ole Olsen
Styreleder i Norske Trevarer