Innhold

Tre av fire bedrifter i trevarebransjen vil ha fokus på rekruttering

Bilde av Halvard Høilund-Kaupang

Halvard Høilund-Kaupang, leder for fag og teknologiutvikling i Norske Trevarer (Foto: privat)

Tre av fire trevarebedrifter setter rekruttering og fagopplæring øverst på lista over hva bransjen bør prioritere å jobbe med. Dette viser spørreundersøkelsen som nylig ble gjennomført blant Norske Trevarers medlemsbedrifter. 

- Vi fikk inn nærmere 150 svar fra bedriftene. Det gir oss en svarprosent på over 60, og det er kjempebra. Når deltakelsen er så stor, så gir det oss også et godt bilde av "rikets tilstand" og hvor skoen trykker mest i bransjen, sier lederen for fag- og teknologiutvikling i Norske Trevarer, Halvard Høilund-Kaupang.

- Undersøkelsen har gitt oss mye bra stoff å jobbe med. Vi ser at de større bedriftene har vært veldig flinke til å svare, mens vi har en jobb å gjøre med å trekke med flere av de mindre bedriftene i Norske Trevarer.

Undersøkelsen viser at tre av fire bedrifter er «fornøyd» eller «svært fornøyd» med å være en del av Norske Trevarer. Samtidig viser tallene at det er omtrent like mange som har svart «hverken/eller» som har svart «svært fornøyd», og en av ti medlemsbedrifter er enten «misfornøyd» eller «svært misfornøyd» med medlemskapet i Norske Trevarer.

- Hovedinntrykket er at medlemsbedriftene er jevnt over godt fornøyd, men det er samtidig betydelige muligheter for forbedringer. Det er oppløftene at tre av fire er «fornøyd» eller «svært fornøyd», men tallene viser også hvordan vi bør jobbe videre i bransjen for å løfte oss som bransjeforening, sier Høilund-Kaupang.

Undersøkelsen gir altså et veldig tydelig signal om viktigheten av rekruttering og fagopplæring. I tillegg er innovasjon, skatt og avgift, digitalisering, miljø og bærekraft stikkord som går igjen i medlemsundersøkelsen.

- Undersøkelsen avdekker også betydelige bekymringer i trevarebransjen på grunn av Covid-19, sier Høilund-Kaupang, valutasvingninger slo hardt ut i våres, og redusert byggeaktivitet er den største trusselen. Samtidig viser den til at en av fire medlemsbedrifter svarer at de så langt har klart seg fint gjennom epidemien.   

- Mange er fornøyd med kommunikasjon med administrasjonen, men det er også et veldig tydelig signal i undersøkelsen om at medlemsbedriftene oftere vil ha besøk. Vi ønsker også å reise mer, og så snart koronasituasjonen tillater det, kan vi ta opp igjen den kontakten, avslutter lederen for fag- og teknologiutvikling i Norske Trevarer, Halvard Høilund-Kaupang.