NORSKE TREVARER

Innhold

Hans-Roger Starheim overtar etter faren Roald i Norgesvinduet Bjørlo

Bilde av Roald og Hans-Roger Starheim

Roald og Hans-Roger R. Starheim

Det er langsiktig fokus på kjerneved, miljø og kvalitet som har gitt gevinst for Norgesvinduet Bjørlo AS. Roald Starheim (73) har gått gradene i firmaet siden tidlig på 70-tallet, og nå har sønnen Hans-Roger tatt over sjefsstolen i den tradisjonsrike hjørnesteinsbedriften på Nordfjordeid.

Det var brødrene Knut og Hans Bjørlo som startet historien. I 1918 etablerte de trevarebedriften som i løpet av sine godt 100 år har vokst seg til en stab på godt over 120 ansatte og med en 2019-omsetning som passerte 200 mill. kroner.

- Vi er bevisst på den rollen vi har overfor ansatte, leverandører og kunder, i tillegg til den posisjonen vi har i lokalsamfunnet. Derfor har vi alltid fokusert på trygghet og langsiktighet i måten vi har tenkt og tenker på, sier Hans-Roger Røed Starheim.

I mai tok han altså over sjefsstolen på Norgesvinduet Bjørlo etter faren Roald (73), som har hatt lederansvaret i firmaet siden 1987.

- Roald begynte i systemet her allerede på begynnelsen av 70-tallet. Det er mye erfaring og lang fartstid, og i en familiebedrift tenkes og diskuteres det jo gjerne jobb til alle døgnets tider. Derfor er jeg glad for at han skal være med også i fortsettelsen, sjøl om han nå kommer til å prioritere tida mer også til andre ting, blant anna til småbruket og familiestedet vi har på Stårheim, forteller den nye lederen ved Norgesvinduet Bjørlo.

Produktene og produksjonen ved vindusbedriften på Nordfjordeid har altså utviklet seg og vokst i over 100 år, der langsiktig fokus på miljø og kjerneved nå har slått skikkelig rot i markedet.

- Vi så det først i kravene som ble satt som standarder fra myndighetene, og nå ser vi hvordan bevissthet om miljø, bærekraft og holdbarhet preger markedet, også hos folk flest. Vårt fokus på miljø har strekt seg over flere tiår, og dette ønsker jeg å bygge videre på, sier Hans-Roger Røed Starheim.