Innhold

- Blant studentene går trenden klart i retning av skog og tre

Bilde av senterleder ved NTNU Wood i Trondheim, Pasi Aalto.

Pasi Aalto er senterleder ved NTNU Wood, som er underlagt Institutt for arkitektur og teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

- Vår virksomhet ved NTNU er basert på at vi har mye skog og treressurser i Norge, og at det skal være en forskningsbasert bruk av treet som i neste omgang skal gagne Norge og den verden vi lever i.

Dette sier senterleder Pasi Aalto ved tresenteret NTNU Wood, som er underlagt Institutt for arkitektur og teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

NTNU Wood er en tverrfaglig satsning som initierer, koordinerer og utvikler bruk av tre og skogbaserte ressurser innen undervisning, innovasjon og forskning.

- Vi jobber over hele fjøla, for å si det slik, med alt fra en-til-en-veiledning av studenter til aktiv deltakelse i store EU-prosjekter. Vi skal være en utadvendt og utadrettet virksomhet her ved universitetet. For å si det litt enkelt, så har vi som utgangspunkt at vi samarbeider med alle som vil samarbeide med oss, smiler senterlederen.

En viktig grunntanke ved etableringen av NTNU Wood var at senteret skulle tenke og jobbe tverrfaglig med treet og skogen som ressurs og fellesnevner.

- Det er rundt 60 personer som jobber med tre her ved NTNU. De siste fire årene har vi hatt godt over 250 studenter som har jobbet med trerelaterte arbeidsoppgaver, og det har i denne perioden blitt avlagt 112 masteroppgaver og tett på 50 bacheloroppgaver som har omhandlet tre og skog, sier Pasi Aalto, og viser til at det nå skjer et stort skifte i studentmassen.

- Trenden går i en tydelig grønnere retning. Interessen blant studentene har endret seg mye på ganske kort tid, og bruk av tre er en del av dette. Særlig blant de som skal inn i byggenæringen virker interessen veldig stor.

Aalto mener det ligger styrke og muligheter i det å ha en tverrfaglig tilnærming til en problemstilling, og han tror også at det kan ligge et mulig potensial i et tettere samarbeid mellom trevarebransjen og forskningsmiljøene ved NTNU.

- Jeg tror Norge er veldig godt posisjonert for det verden trenger på dette området. Vi har skogressursene og råvarene, vi har kompetansen innen forskning og akademia, og vi har mange høykompetente bedrifter – også internasjonalt sett, sier Aalto.

- Når vi veit hvilke klima- og miljøutfordringer som venter oss i horisonten, så er Norge ett av de landene med det største potensialet til å vise verden retning på dette området. Og da vil treet og skogressursene være en helt sentral del av løsningen, avslutter senterlederen ved NTNU Wood.