NORSKE TREVARER

Innhold

80 deltakere og stor interesse for nye digitale kurs for trevarebransjen

Bilde av Halvard Høilund-Kaupaung som holder digitaltkurs

Halvard Høilund-Kaupang digital kursleder i TEK17

- Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på den første runden med de nye digitale kursene våre. Nå legger vi opp til en ny kursrunde for dører og vinduer før jul, i tillegg til at vi planlegger tilsvarende kurs for trapp og innredning.

Dette sier Halvard Høilund-Kaupang, som er leder for fag- og teknologiutvikling i Norske Trevarer og ansvarlig for innholdet og gjennomføringen av den nye digitale kursserien overfor trevarebransjen.

Medlemsbedriftene i Norske Trevarer har tradisjonelt kunnet nyte godt av tilbud om kurs og ulike former for faglig påfyll. Men hele situasjonen rundt Covid-19 har krevd at dette nå må tilpasses både smittefare og reiserestriksjoner.

- Vi ville derfor tilby kurs og annen kompetanseheving som et nytt digitalt tilbud til medlemsbedriftene våre. Dermed kan de spare både tid og penger, i tillegg til å ta nødvendige Corona-hensyn, sier Høilund-Kaupang, som er veldig godt fornøyd med over 80 påmeldte til den første kursrunden.   

Kursserien tar for seg krav til dører og vinduer slik de er beskrevet i Byggteknisk forskrift, kanskje bedre kjent som Tek17. Tema for første del av kurset var overordnede krav i Plan- og bygningsloven, Tek17 og energikrav.

- Tilbakemeldingene har så langt vært veldig gode, både på innhold og kursform. Så det går mot en gjentakelse av kurset før jul, og det planlegges også tilsvarende kurs for trapp og innredning, sier lederen for fag- og teknologiutvikling i Norske Trevarer, Halvard Høilund-Kaupang.