NORSKE TREVARER

Innhold

Ny medarbeider ansatt

For å styrke lederteamet i Norske Trevarer med spesielt fokus på teknologiutvikling og faget vårt, har vi fått med oss Halvard Høilund-Kaupang. Han går fra å være forsker i SINTEF til å bli vår nye leder for et av våre viktigste kompetanseområder.

Norske trevarebedrifter har stor tro på fremtiden og topper "landslaget” med skarp kompetanse i bruken og utviklingen av treet i et marked som øker sin etterspørsel etter solide og trygge miljøløsninger i fremtidens bygg og boliger. Forventningen og etterspørselen i markedet, treets rolle og potensial, sirkulærøkonomiens tenkning og 300 medlemsbedrifter som i dag omsetter for mer enn 8 milliarder, tar opp konkurransen i et marked i vekst – og utvikling.

For å styrke lederteamet i Norske Trevarer med spesielt fokus på teknologiutvikling og faget vårt, har vi fått med oss Halvard Høilund-Kaupang. Han går fra å være forsker i SINTEF til å bli vår nye leder for et av våre viktigste kompetanseområder. Halvard er, etter åtte år i SINTEF, klar for nye utfordringer og ser frem til å ta fatt på oppgavene. Ekstra trivelig synes han det er at han gjennom årene i SINTEF har hatt besøk av flere av Norske Trevarers medlemmer i lydlab'en til SINTEF.


- Noe av det som er motiverende med jobben i Norske Trevarer er muligheten til å jobbe tverrfaglig. Halvards bakgrunn fra fysikk, matematikk og medisinsk ultralyd er ikke en vanlig bakgrunn å finne i byggenæringen. Men en doktorgrad er godt å ha når man skal gå løs på nye ting.

- Jeg kunne ingenting om bygg før jeg begynte i SINTEF, men det man lærer som forsker er å lære seg ting. Flere år med alt fra skadeutredninger, lydmålinger, beregninger, Byggforskserien og ledelse har gitt meg en solid innføring i flere av byggenæringens hjørner og hjørnesteiner. Bare ikke spør meg om statistikk – det kan jeg ikke! 

Det er akustikk og bygningsfysikk som er Halvards kjernekompetanse. I tillegg har han jobbet med byggeprosess og industrialisert bygging. Han ser frem til å bli bedre kjent med hvordan Norske Trevarers medlemmer jobber med alt fra produkt til produksjonsteknikk, digitalisering, distribusjon osv.

Å prate med folk er en av Halvards styrker også, i tillegg til det faglige. En viktig grunn for at nettopp han fikk jobben i Norske Trevarer. - Evnen til å formidle vanskelige ting på en forståelig måte er noe jeg har fått raffinere i SINTEF. Jeg har alltid likt å undervise og evnen til formidling er nok også noe av grunnen til at jeg ble pekt på da Storbyuniversitetet i Oslo - OsloMet - kom til SINTEF og spurte om de hadde noen som kunne forelese et spesialiseringsemne i byggeteknikk for den nye sivilingeniørutdanningen i bygg.

Utenfor jobb er Halvard gift, har tre små barn og katt. Yngste barnet ble født i sommer og er bare to måneder. Halvard har også i mange år sunget aktivt i kor, noe han har tatt en pause fra nå. - Koret måtte vike da barn nummer tre meldte seg, men musikken er der selv om jeg tar en pause.

Oppstart i Norske Trevarer blir etter nyttår.
- Jeg ser frem til en rolig jul og en pangstart på nyåret. Dette blir noe helt annet enn det jeg er vant med, men også starten på noe nytt og spennende.
Hovedmålet med denne stillingen er å være en faglig ressurs og rådgivende ekspert overfor
medlemsbedriftene, samt ivareta bransjens faglige interesser overfor myndighetene. I tillegg sikre at bransjen og våre medlemmer er godt rustet til å håndtere den teknologiske utvikling som skjer i markedet.

Vi er veldig glad for å ha Halvard med oss på laget.