NORSKE TREVARER

Innhold

Starter opp nytt digitalt fagforum og kurstilbud for å møte Corona-situasjonen

Bilde fra live-stream fra Statsbyggs dialogkonferanse om bruk av tre i nytt regjeringskvartal. Foto: Statsbygg

Leder for fag og teknologiutvikling, Halvard Høilund-Kaupang, holder digitalt innlegg under Statsbyggs dialogkonferanse om bruk av tre i nytt regjeringskvartal.

Norske Trevarer vil nå tilby digitale kurs, fagforum og annen kompetanseheving som et nytt tilbud til sine medlemsbedrifter. Dermed kan bedriftene spare både tid og penger, i tillegg til å ta nødvendige Corona-hensyn.

Norske Trevarers medlemsbedrifter har tradisjonelt kunnet nyte godt av tilbud om kurs og andre former for faglig påfyll. Hele situasjonen rundt COVID-19 krever imidlertid at dette tilbudet nå må tilpasses både smittefare og reiserestriksjoner.

- Der vi før kunne samle mange medlemmer til kurs, er vi nå nødt til å tenke annerledes rundt formen på kurset, sier leder for fag- og teknologiutvikling i Norske Trevarer, Halvard Høilund-Kaupang.

Han legger ikke skjul på at den sosiale dimensjonen ved kurs og samlinger forsvinner i stor grad med digitale løsninger, men trekker samtidig fram at det nye tilbudet gjør at bedriftene kan spare både tid og penger.

- Og det er uansett bedre å ses og snakkes på video enn å ikke ha slike møteplasser i det hele tatt, mener Høilund-Kaupang.

- Vi begynner med enkle foredrag, men utover høsten vil vi også starte opp igjen med fagforum for medlemmene.

- Tida vil vise om formen på dette blir samlinger med fysisk oppmøte, reine digitale møter eller en hybridløsning, men jeg tror dette blir bra og nyttig uansett, sier lederen for fag- og teknologiutvikling i Norske Trevarer.