Innhold

- Det har vært mest Norge så langt, men nå har vi også flere prosjekter i Australia

Bilde av Jørgen Tycho i Oslotre AS, arkitekt, partner og medgründer.

- Trebaserte bygg, der gjerne også vegger, innredninger og interiør er laget i tre, oppleves lune og varme og gir et godt inneklima. Over tid gir dette mer ro, mindre stress og lavere sjukefravær. Er bygget laget på riktig måte, så fikser treet det beste inneklimaet, og lufta er jo gratis, sier arkitekt, partner og medgründer i Oslotre AS, Jørgen Tycho.

- Vår aller fremste kvalitet er nok at vi vet nøyaktig hva vi skal drive med. Vi skal kun jobbe med tre, og målet vårt er at vi skal være de aller beste på det området.

Dette sier Jørgen Tycho i arkitekt- og ingeniørfirmaet Oslotre AS, som er partner og medgründer i selskapet. Oslotre ble etablert i 2015 og består nå av 19 arkitekter, ingeniører og montører fra hele verden, så og si.

- Om ikke akkurat fra hele verden, så er vi i hvert fall internasjonale. Gjennom at vi er fullt og helt fokusert på treet som materiale, tiltrekker vi oss mange interessante og dyktige medarbeidere som brenner for det samme som oss. Derfor er det 14 ulike nasjoner hos oss nå, sier en engasjert Jørgen Tycho.

- Vi har et veldig sterkt engasjement overfor det vi driver med, og ett av målene våre er at vi også skal være med å bygge alt vi tegner. Derfor har vi en egen montasjeavdeling, og vi ønsker aller helst å følge hele prosessen fra skisser til ferdig oppsatt bygg.

Fram til nå har Oslotre AS i hovedsak jobbet med prosjekter i Norge, men det siste året har det åpnet seg flere oppdrag i Australia. Fellesnevneren også her er bruken av treet som materiale, og ett av prosjektene er byggingen av verdens høyeste hybride trebygning i Sydney.

- Tre er veldig godt rustet til å takle dette århundrets største utfordringer, særlig klimautfordringene, men også når det gjelder mangelen på materialer. Treet er jo en utømmelig kilde så lenge man driver skogen på en bærekraftig måte, og i tillegg er treet en karbonfanger når det brukes i bygg, møbler og innredninger.

Jørgen Tycho og Oslotre er også opptatt av treets rolle i forhold til inneklima og helsemessige fordeler.

- Det er forsket ganske mye på dette med stress og treets beroligende effekt på mennesket. Vi ser eksempler på at barn som oppholder seg i trebaserte klasserom får lavere puls og opplever mindre stress i skolehverdagen. Treet bidrar til et bedre læringsmiljø, og det gir oss muligheter til å lage bygg som er både smartere og sunnere, mener Jørgen Tycho.

- Huset er ikke en maskin som nødvendigvis trenger store mekaniserte installasjoner for å få til et godt inneklima. Vi kan skape et bedre bygg uten behov for store ventilasjonssystemer, dette gjelder for alle bygningstyper, og da har altså treet helt unike egenskaper i form av å være et biologisk byggemateriale.

- Det forskes mye på dette nå, og det må gjerne forskes enda mer, for det vil bare styrke treets rolle og posisjon enda bedre.