NORSKE TREVARER

Innhold

Klar for en omfattende informasjonsturné ut til norske trevarebedrifter

Bilde av Thomas Solli i Pareto

Thomas Solli, Pareto, (Bilde: privat)

- Det blir et tett løp fra nå og framover mot jul. Høsten er tida for å tenke litt ekstra på forsikring, og nå ser vi fram til dialogrunden vi skal ha med bedriftene i norsk trevarebransje.

Dette sier daglig leder Thomas Solli ved Pareto Forsikringsmegling sitt kontor i Kristiansand. Pareto er den største forsikringsaktøren i Norge innen gruppeavtaler tilsvarende den Norske Trevarer har med selskapet.

- Forsikringsordningen til Norske Trevarer er godt over 20 år gammel nå. Det er en populær avtale, der en veldig stor andel av norske trevarebedrifter er med.

Nå er Solli og hans stab i Pareto klar til å gjøre en ekstra kartleggingsrunde ut til alle bedriftene som er en del av avtalen med Norske Trevarer.

- Vi har jo alltid årlige gjennomganger med alle bedriftene. Men ikke minst på grunn av den spesielle korona-situasjonen vi er inne i, så mener vi det vil være ekstra nyttig med en grundig gjennomgang nå, sier Solli.

- Mange bedrifter er flinke til å ta kontakt med oss når det skjer endringer, mens andre kanskje sitter på større verdier enn de er klar over sjøl. For eksempel kan koronasituasjonen gjøre at verdien på varelageret har økt betydelig.

Møterunden mellom trevarebedriftene og Pareto er like om hjørnet, der noen ønsker besøk i bedriften, mens andre heller vil ha gjennomgangen i videomøter eller på telefon.

- Vi ønsker at alle skal få et enda mer bevisst forhold til forsikringen sin, og oppfordrer alle bedriftene som ønsker et møte til å ta kontakt med oss. I tillegg ringer vi også rundt og gjør avtaler, sier daglig leder Thomas Solli i Pareto Forsikringsmegling AS.

- Dette er veldig bra, dette stiller vi oss sterkt og tydelig bak, sier styreleder Ole Olsen i Norske Trevarer.

- Mange av bedriftene har nok jevnt over for lite kunnskap om forsikringen vi har, og vi er derfor avhengig av en tett og god dialog med forsikringsselskapet vårt.

- Vi håper denne møterunden skal føre til et mer bevisst forhold til dette. Det er et krevende felt for mange bedrifter, og den dialogen som gjøres nå håper vi skal bidra til å forenkle kommunikasjonen og innsikten i forsikringen, sier styrelederen i Norske Trevarer.