- Det skjer ofte endringer som kan påvirke verdiene, husk å sjekke forsikringen

Bilde av Daglig leder Thomas Solli i Pareto Forsikringsmegling AS

Thomas Solli er daglig leder ved Pareto Forsikringsmegling AS sitt kontor i Kristiansand.

- Både korona-epidemien og andre uforutsette ting kan føre til betydelige endringer av verdiene i norske trevarebedrifter, for eksempel når det gjelder varelageret. Det er derfor viktig å sjekke forsikringen grundig for å være trygg på at man er riktig forsikret.

Dette sier daglig leder Thomas Solli ved Pareto Forsikringsmegling sitt kontor i Kristiansand. Pareto er den største forsikringsaktøren i Norge innen gruppeavtaler tilsvarende den avtalen som Norske Trevarer har med selskapet.

- Forsikringsordningen til Norske Trevarer er godt over 20 år gammel nå. Det er en populær avtale, der en veldig stor andel av norske trevarebedrifter er med, sier Solli.

Han oppfordrer bedriftslederne i trevarebransjen til å sette av nok tid til å sette seg inn i forsikringsordningen bedriften har.

- Koronasituasjonen har forandret bildet en del, ikke minst i forhold til verdiene knyttet til råvarer og varelager, men det kan også være andre ting. Vi i Pareto er klare til å bistå alle som henvender seg til oss, men vi er avhengig av gode innspill for at forsikringen skal bli best mulig, sier Solli.

- Pareto hadde en omfattende besøksrunde i trevarebransjen på høsten og førjulsvinteren, og vi ble veldig positivt overrasket over hvor godt oppdatert mange var på forsikringene sine.

- Mange er flinke til å ta kontakt med oss når det skjer endringer, mens andre sitter nok på større verdier enn de er klar over. Forsikringen er kanskje ikke det aller morsomste for bedriftene å bruke knappe tidsressurser på, men vi anbefaler sterkt at det settes av skikkelig med tid til dette, sier Pareto-sjefen.

Pareto er nå i gang med en anbudsprosess der selskapet er i dialog med alle aktuelle aktører i norsk forsikringsbransje i forhold til fornyelse av bransjeavtalen med Norske Trevarer.

- Innholdet i bransjeavtalen vurderes nærmere av forsikringsselskapene. Det er en spennende fase vi går inn i nå, og vi ser at forsikringsselskapene setter ekstra søkelys på HMS og brannreduserende tiltak i bedriftene, sier Thomas Solli i Pareto Forsikringsmegling AS.

Daglig leder Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer følger spent med på anbudsprosessen som nå er i gang i forhold til hvilke betingelser som vil bli innbakt i trevarebransjens forsikringsavtale.

- Dette er en svært viktig avtale for Norske Trevarer, og vi er naturligvis veldig opptatt av å få på plass en best mulig forsikringsavtale for våre medlemsbedrifter.

 

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: