NORSKE TREVARER

Innhold

Nye muligheter med nytt regnskapssystem

Bilde av administrasjonen og Saga

Norske Trevarer har avviklet avtalen med NHOs regnskapstjeneste og inngått avtale med Saga regnskap og økonomi AS i Oslo. Målet er å forenkle arbeidet med regnskapsføringen, øke oversikten, forbedre kvaliteten på rapporteringene og redusere kostnadene.

Tore Ådlandsvik (f.v.) fra styret i Norske Trevarer, Arne Olsen fra Saga, Randi Moltke-Hansen og Tone Ruud fra Norsk Trevarers administrasjon møttes nylig for å jobbe fram retningslinjene for den nye regnskapsløsningen.