NORSKE TREVARER

Innhold

Simen (32) ny styreleder for trevarebedriftene i Buskerud

Bilde av Simen Fjerdingstad utenfor bedriften

Simen Fjerdingstad (32) fra H-vinduet Fjerdingstad AS er nyvalgt styreleder i Norske Trevarer Buskerud

- Gratulerer som relativt fersk styreleder for Norske Trevarer i Buskerud, Simen Fjerdingstad.

- Jo, tusen takk for det. Jeg tok over etter Kjersti Gulliksrud, som har hatt denne rollen i Buskerud i noen år nå. Det er jo ikke alltid like lett å få folk til å ta på seg slike verv. Køen av kandidater var nok ikke veldig lang, for å si det sånn. Men det var hyggelig å bli valgt, og jeg takker for tilliten. Dette skal bli kjekt.

- Har du satt deg noen spesielle målsettinger for hva dere ønsker å få til i Buskerud med deg som ny styreleder?

- Du det var et godt spørsmål, men jeg synes at vi alltid har vært ganske flinke på det jeg synes kanskje er det aller viktigste for en lokalforening, nemlig å sørge for fagsosiale møteplasser med jamne mellomrom, der vi kan treffe bransjekolleger og hygge oss i lag i en litt uformell setting og samtidig utveksle erfaringer.

- Det er en tradisjon du vil videreføre?

- Det er det absolutt. Jeg har vært en del av denne bransjen siden jeg var en neve stor. Far er jo trevaremann på alle vis, og tok oss alltid med så ofte han kunne når det var trevaresamlinger der det var naturlig at familiene også kunne være med. Så jeg har fått engasjementet for trevarebransjen inn med morsmelka, kan du nesten si. Og det har vært både viktig og positivt for min del. Vi har mye å være stolte over i norske trevarebransje, det kjenner jeg veldig sterkt på.

- Norsk trevarebransje er liv laga når vi kikker inn i glasskula?

- Ja, absolutt. Jeg er veldig optimistisk. Treet i seg sjøl er jo et fantastisk materiale å jobbe med. Jeg tror treet vil score bare høyere og høyere i de tidene som kommer. Det er veldig mye opp til oss sjøl hvordan vi greier å ta tak i de mulighetene vi har og synliggjøre oss sjøl og det vi har å by på, både som bransje og som enkeltbedrifter.

- Så vi kan ønske lykke til med et ferskt lederverv i en framtidsoptimistisk bransje?

- Tusen takk for det. Ja, jeg mener vi har mange gode grunner til å være optimister. Det gjør seg jo ikke sjøl, men slik er det for alle bransjer, og jeg er overbevist om at norsk trevarebransje har framtida på vår side.