NORSKE TREVARER

Innhold

Statsbudsjettet 2021: Fornøyd med redusert formueskatt

Bilde av Hilde og Ole

Daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe og Ole Olsen, styreleder i Norske Trevarer og daglig leder i Meling AS.

Statsbudsjettet for 2021 inneholder både gode nyheter og noen svakheter. - En økning av rabatten fra 35 til 45 prosent på verdien av arbeidende kapital er et skritt i riktig retning, men vi forventer forbedringer også i årene framover, sier styreleder i Norske Trevarer Ole Olsen.

Budsjettet mangler en tydelig retning for hvordan tilskudd til kommuner kan sikre oppdragsmengden for norsk byggenæring og næringsliv. - Når penger skal fordeles i budsjettet for 2021 er Korona-krisen fortsatt en drivende faktor. Mange av våre medlemmer har slitt under krisen, mens andre har klart seg ganske bra. Tilskudd til kommunene for å dekke deres økte kostnader til Korona-håndtering og samtidig sikre deres mulighet til å starte opp nye anskaffelser vil være avgjørende, sier daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe.

Utsagnet støttes av administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens landsforening (BNL).

-Vi står fortsatt midt i en alvorlig pandemi. Byggenæringen har klart å holde hjulene i gang, med høy beredskap for å unngå smittespredning, men usikkerheten øker. Skal aktivitet og verdiskaping opprettholdes trenger næringen oppdrag, sier Sandnes.

Forutsigbarhet i oppdragsmengde i byggenæringen er i dag like viktig som kutt i formueskatt og andre næringspolitiske fanesaker. Hva som vil gis av kompensasjon til kommuneøkonomien forventes å komme i november.

Kommentarer fra opposisjonspartier varsler om tøffe budsjettforhandlinger i ukene som kommer. Korona-pandemien er heller ikke over.

-I dag har regjeringen lagt frem et godt budsjett for langsiktig jobbskaping og klimaomstilling, men dette budsjettet er ikke en fasit for 2021. Jeg er helt sikker på at myndighetene tar høyde for at det trengs ytterligere krisetiltak for næringslivet også i 2021.

-Det er også andre gode intensjoner som kommer frem gjennom budsjettet. Økt satsning på innovasjon og kompetanse er godt nytt for en næring som sliter med omstilling og rekruttering. Dette er noe vi må følge med på i tiden fremover, sier Wibe.

Lenke til BNL: https://www.bnl.no/artikler/2020/statsbudsjett-2021/

Lenke til NHO: https://www.nho.no/tema/okonomisk-politikk-og-analyse/statsbudsjettet-viktige-skritt-for-jobbskaping-verdiskaping-og-klimaomstilling/