NORSKE TREVARER

Innhold

- Vi håper at vi kan bli dobbelt så mange medlemmer i 2021

Bilde av Torbjørn Hjelden, daglig leder Grande Fabrikker AS

Torbjørn Hjelden er daglig leder og medeier i familiebedriften Grande Fabrikker AS og styreleder i Norske Trevarer Møre og Romsdal. Foto: Grande

- Jeg har tidligere sett på samhold og faglig fellesskap som de viktigste grunnene ved medlemskapet i Norske Trevarer. Men nå ser jeg like mye på hva dette kan bety for rekruttering og opplæring i trevarebransjen. Men da trenger vi å få med oss flere nye medlemsbedrifter.

Dette sier daglig leder og medeier i Grande Fabrikker, Torbjørn Hjelden. Romsdalsfirmaet har en snart 70 år lang historikk i trevarebransjen, og Hjelden er andre generasjon i familiebedriften. Sjøl har han hatt et aktivt forhold til Norske Trevarer siden midten av 90-tallet, der han har tatt på seg ulike tillitsverv og deltatt på over 20 landsmøter og bortimot alle Trevaredagene.

- Det er viktig for norsk trevarebransje at vi har et nasjonalt fellesskap gjennom bransjeforeningen. Det gir oss en sterkere stemme og det bygger tillit oss medlemmene imellom, slik at vi lettere kan dele erfaringer og styrke kompetansen i bransjen, sier Hjelden, som nå er inne i sin andre periode som styreleder i Norske Trevarer Møre og Romsdal.

Grande-sjefen ser at trevarebransjen nå står overfor nye utfordringer når det gjelder rekruttering og opplæring. Dette har også kommet tydelig fram i svarene fra bedriftene i den nylig gjennomførte medlemsundersøkelsen i Norske Trevarer.

- Det er en knallhard kamp om ungdommer og flinke folk. Dette er ikke spesielt for vår bransje, men vi må nå ha enda mer fokus på hva vi kan gjøre for å være aktuelle og attraktive overfor ungdommer og yngre folk, sier Hjelden.

- Det er naturligvis mange faktorer som er viktige for hvilke yrkesretninger yngre folk velger. Men jeg har blitt mer og mer bevisst på betydningen av lærlinger. Jeg tror dette langt på veg vil bli vår viktigste måte å rekruttere folk til bransjen på. Vi må bli flinkere å fortelle om alle mulighetene vår bransje gir, og åpne opp for flere lærlinger i bedriftene våre.

- All erfaring viser at rekruttering av lærlinger og etablering av relevante trelinjer på de videregående skolene henger sammen med at det gjøres et godt arbeid gjennom opplæringskontorene i trevarebransjen, sier Torbjørn Hjelden.

- Og da koker det til sjuende og sist ned til hvor mange bedrifter som samarbeider om dette. Jo flere bedrifter som melder seg inn i bransjeforeningen, jo sterkere blir vi, og jo større er mulighetene for økt tilgang på lærlinger - og at vi i neste omgang får etablert nye opplæringskontorer. I Møre og Romsdal håper vi derfor å kunne doble medlemstallet i løpet av 2021.