Innhold

- Trevarebedriftene kan ta en viktig posisjon i nye måter å bruke tre på

Treinnovasjon. Seniorrådgiver Krister Moen i Innovasjon Norge mener det er store muligheter innen trebasert innovasjon, og at norske trevarebedrifter kan ta en viktig posisjon på dette området.

- Det finnes et utall av muligheter innen trebasert innovasjon. Dette gjelder også innenfor mer tradisjonell produktutvikling, men kanskje aller mest på nye måter å bruke tre på eller nye måter å levere produkter til markedet på.

Dette sier seniorrådgiver innen bioøkonomi i Innovasjon Norge, Krister Moen. Han mener at på dette området kan norske trevarebedrifter ta en viktig posisjon.

Moen er Innovasjon Norges mann innenfor trebasert innovasjon, og kalles bare «Tre-Krister» av kollegaene. Han er tydelig på at trebølgen som ruller nå er noe trevarebransjen kan og bør surfe på.

- Innovasjon Norge er der for næringslivet i Norge. Vi har flere ulike støtteordninger, fra stort til smått, og mange av dem er såkalte lavterskeltilbud. Mange vet for eksempel ikke at man kan få støtte til å starte samarbeid innenfor en bransje, i en verdikjede eller på tvers av bransjer, sier Moen.

- Disse samarbeidene kan også utvikle seg til bedriftsnettverk eller klynger som InnovasjonsTre i Surnadal, Norwegian Wood Works og Wood Cluster Norway.

Moen er tydelig på at selv om det er mer byråkrati med formelle nettverk og klynger, så blir også tilgangen til finansiering og andre goder større.

Innovasjon Norge har god kontakt også mot europeiske og internasjonale miljø innenfor arkitektur og design av bygninger, der Tyskland og Frankrike gjerne trekkes fram. For eksempel har OL i Paris 2024 en ambisjon om at alle OL-bygningene skal bygges i tre hvis de er under åtte etasjer.

- Både i Frankrike og Tyskland er det store muligheter for både samarbeid og eksport av kompetanse, tjenester og produkter knyttet til treutvikling. Innenfor aktiviteter som Innovasjon Norge legger til rette for vil vi gjerne ha med ambisiøse, norske trevarebedrifter, sier Moen.

- Trevarebedrifter som tenker på utvikling av et produkt, endring av driften, vurderer samarbeid med andre bdrifter, eller er interessert i å se på nye markeder utenfor Norge, de bør ta en kikk på Innovasjon Norges hjemmesider (www.innovasjonsnorge.no/tre) på dette området, avslutter Moen.