- Hvis vi drømmer om vårt eget hus, så må vi tørre å snakke om det

Bilde av Odd Reitan og Ole Olsen

Rema-gründer og «kolonialmajor» Odd Reitan (t.v.) holdt et inspirerende foredrag overfor styreleder Ole Olsen og de andre representantene fra norsk trevarebransje under årsmøtet til Norske Trevarer på Britannia Hotel i Trondheim. Reitan har brukt over en milliard kroner på å pusse opp hotellet, som han har drømt å eie siden han var 13 år. Foto: Norske Trevarer

Vi har nettopp lagt bak oss et innholdsrikt og samlende årsmøte i Norske Trevarer, der trønderne Odd Reitan og Marvin Wiseth bidro med inspirasjon, humør og gode råd. Ett av dem handlet om drømmene våre. Det rådet vil jeg gjerne at vi skal ta på alvor.

- Vi må tørre å innrømme drømmene våre, og vi må tørre å fortelle om dem til andre. Så fort som mulig, og på en overbevisende måte, slik at det blir en visjon av det. Og fortell dem helst til noen du er glad i. For hvis vi skal få gjennomført drømmene våre, så trenger vi hjelp fra noen som vil hjelpe oss. Når vi skal sette målet for visjonen vår, så må vi gjøre dette sammen med andre. Og når vi har kommet så langt, så skal vi rope høyt om det vi drømmer om, slik at vi forplikter oss. Først da blir drømmene våre realisert.

Dette inntrykket sitter jeg igjen med som hovedbudskapet i Rema-gründer Odd Reitans inspirerende årsmøteforedrag på Hotel Britannia, i hans egne kulisser. For nettopp Britannia har vært en av «kolonialmajorens» store drømmer i livet, helt siden han var 13 år i sin barndoms Trondheim, der faren var kjøpmann.

Og så minte Reitan oss om ett av hans andre viktige lærdommer i livet: - Heldigvis vokste jeg opp på en slik måte at vi lærte oss å unne andre suksess. Det gjorde at da jeg var 16 år så «visste» jeg at jeg skulle kjøpe dette hotellet en vakker dag, og jeg snakket høyt om det, fortalte Odd Reitan.

Dette er også noe av inspirasjonen vi sitter igjen med fra Trondheim, det at vi skal lære oss sjøl og barna våre å unne andre suksess, at det er bra at andre lykkes. Vi som er foreldre og ledere må ta dette ansvaret på alvor. Ansvaret for å oppdra hverandre til å være raus overfor dem som lykkes.

For det er en lang veg mellom drøm og suksess, og det er suksessene som fører samfunnet vårt framover. Reitan påpekte at intensjoner er ingen ting uten mål og planer, og planer hjelper ikke hvis de ikke settes ut i livet. Det er nettopp derfor vi må applaudere de som får det til og som gjennomfører det de drømmer om.

Drømmen om trevarebransjens eget hus, Norske Trevarers Hus, har vært ett av punktene i arbeidet med å gjøre vår bransje mer attraktiv og synlig. Men vi ønsker også å bli sett og anerkjent for det vi allerede gjør. Gjennom generasjoner har vi skapt tusenvis av arbeidsplasser og bidratt til å skape et levende Norge med livskraftige lokalsamfunn. Det er vi stolt over, både det vi har gjort, det vi gjør nå og det vi står for. Også dette må vi tørre å snakke høyere om.

Med alt dette som bakteppe, og med et sterkt og samlet årsmøte bak det Norske Trevarer jobber for, så er jeg veldig glad for at vi kan ønske vår nye daglige leder hjertelig velkommen inn på trevarelaget. Vi ønsket oss en entusiastisk, lyttende og reflektert leder som er god på å kommunisere, organisere og gjennomføre. Trønderen Hilde Widerøe Wibe har akkurat de kvalitetene og egenskapene vi var på leiting etter.

I vårt videre arbeid til det beste for norsk trevarebransje, så bør vi kanskje ta med oss også et annet godt råd fra årsmøtesalen i Trondheim. Om det kom fra Odd Reitan eller Marvin Wiseth er jeg litt usikker på. Men i margen noterte jeg meg følgende: Gjør ting enkelt, og uansett hva andre sier: Vi gir aldri opp!


Ole Olsen
Styreleder i Norske Trevarer