Vil bygge verdens første fullskala vindmølletårn i tre og starte storproduksjon

Bilde av Gunnar Adolf Aanesland

Gunnar-Adolf Aanesland er eier og daglig leder i Aanesland Fabrikker AS. Han ønsker å bygge verdens første fullskala vindmølletårn i tre og starte storproduksjon vindmølletårn i tre til havs.

- Vår store drøm og femårsplan er at først så skal vi bygge vårt eget vindmølletårn i tre, som så skal produsere strøm til Aaneslands nye trevarefabrikk og bli en del av den nye vindmølleparken i Birkenes i Agder. Neste steg er at vi skal starte storproduksjon av havvindmøller i tre.

Han legger ikke bånd på entusiasmen, Gunnar-Adolf Aanesland, når han snakker om potensialet for treet som råvare - i koblingen mellom strømproduksjon fra havvindmøller i tre og regional verdiskapning i Agder.

- Dette er fantastisk spennende, spesielt når vi legger alt dette sammen. Noe av dette står vi i Aanesland Fabrikker bak, noe skal testes ut i den planlagte vindmølleparken her på Birkenes, og glassfibertråden til vingene skal produseres ved hjørnesteinsbedriften og glassfiberprodusenten 3B Fiberglass AS, sier Aanesland.

I desember 2018 fikk RWE Wind konsesjon fra Olje- og energidepartementet for å bygge et nytt vindkraftanlegg på Oddeheia og Bjelkeberg i Agder.

- Den nye vindmølleparken skal ligge tett ved der min bestefar vokste opp. Når denne muligheten dukket opp, så ville vi veldig gjerne få til noe i tre, for det er jo det vi brenner aller mest for her hos oss, sier Gunnar Aanesland, som er eier og daglig leder ved Aanesland Fabrikker AS i Birkenes, en halvtimes kjøretur nord for Kristiansand.

- Vi fikk ekstra luft under vingene gjennom det regionale initiativet Vindmuligheter. Så nå har vi gjennom de siste to årene lagt ned veldig mye tid og energi i å jobbe fram vårt eget konsept med et vindmølletårn i tre, som skal bli en del av det nye vindkraftanlegget her på Birkenes.

Parallelt med vindmølleprosjektet jobber Gunnar-Adolf Aanesland med planene for en splitter ny trevarefabrikk i Lillesand, tett inntil E18. Deler av strømmen fra den nye trevindmøllen skal gå nettopp til nyfabrikken, mens resten av energien skal leveres til selskapets limtrefabrikk Sørlaminering AS i Marnardal.

- Vi er skikkelig gira på å komme i gang nå, og har veldig lyst til å få vist fram pilot-vindmølletårnet i tre. Det er mange som er nysgjerrige på dette prosjektet, både fra inn- og utland. Neste steg er storskalaproduksjon av havvindmøller i tre, der tråden til vindmøllevingene altså produseres av 3B Fiberglass AS. De har allerede deler av sin produksjon knyttet til vindkraftindustrien. Dette vil gi stor regional verdiskapning her i Agder, og samtidig veit vi jo at både landet vårt og resten av verden må utvikle seg i en grønnere retning. Vindmølletårn i tre til havs vil få et helt annet miljøavtrykk enn vindmølletårn i betong og stål, mener Aanesland.

Men det aller første vindmølleentusiastene i Birkenes og RWE Wind trenger nå er ett års forlengelse av den treårige konsesjonen som ble gitt av Olje- og energidepartementet i 2018.

- Dette prosjektet har kommet veldig langt, det trenger bare litt mer tid. Koronaen har forsenket prosjektet, og derfor ber vi nå olje- og energiminister Tina Bru om at vi får forlenget konsesjonen med ett år. Det er bare det vi trenger for å forløse dette prosjektet, der vi gjennom treinnovasjon, lokal produksjon og regional verdiskapning flytter vindmølletårn i tre til havs for å produsere grønn energi for framtidas generasjoner, sier Gunnar-Adolf Aanesland.

IlluIllustrasjon av pilot-vindmølletårnet i tre som Aanesland Fabrikker ønsker å bygge.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: