Torsvik Innredning AS

Torsvik er en norsk håndverksbedrift som har prosjektert, utviklet, produsert og installert innredninger i mer enn 25 år. Løsningene våre er rettet mot helse, forsknings- og utdanningsmiljøene i Norge, og utviklet med basis i funksjonalitet, kvalitet og fleksibilitet – med brukeren i sentrum. I tillegg til vår egen produksjon, benytter vi oss av norske og europeiske produsenter og underleverandører, som følger de samme standarder som oss.

Produktkategorier

  • Sykehus- og laboratorieinnredninger

Kontaktinformasjon

Mjølkevikvarden 12
5315 HERDLA
VESTLAND

Telefon 56 14 68 65
post@torsvikinnredning.no
https://torsvikinnredning.no

HARALDSPLASS

Prosjektet besto av en innredningsløsning for sykehuset innen logistikk og drift.
Med vår tverrfaglige kunnskap er vi i stand til å vurdere og møte ulike behov. Dette resulterer i løsninger med høy funksjonalitet, bygget på gode produkter, og med størst mulig fleksibilitet.

HARALDSPLASS

Leveransen inneholdt blant annet UV-skap for sterilisering luftsmitte, bekkenskap, system skap, arbeidsstasjoner, kjøkken, resepsjoner og sittemøbler.

HARALDSPLASS

Et utfordrende prosjekt med mange tverrfaglige oppgaver.
Torsvik er en norsk håndverksbedrift som har prosjektert, utviklet, produsert og installert innredninger i mer enn 25 år.

Høyteknologisenteret i Bergen

Prosjektet og leveransen har bestått av prosjektering og levering av en komplett laboratorium innredning.
Løsninger vurderes ut fra ulike hensyn, som byggets beskaffenhet, arbeidsflyt, brukervennlighet, kvalitet, funksjonalitet, levetid, soliditet og gjenbruk.

Høyteknologisenteret i Bergen

Leveransen har inkludert avtrekkskap, samt intern fremføring og kobling av elektro-, gass- og vanninstallasjoner frem mot byggets grensesnitt. Oppgaven ble prosjektert og løst opp mot byggets eksisterende infrastruktur.

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Prosjektet og leveransen har, med utgangspunkt i byggets utforming, bestått i å skape et autentisk sykehus miljø for utdanning av sykepleiere og annet helsepersonell.
Med vår tverrfaglige kunnskap er vi i stand til å vurdere og møte ulike behov. Dette resulterer i løsninger med høy funksjonalitet, bygget på gode produkter, og med størst mulig fleksibilitet.

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

I tillegg supplerte vi med et laboratorium for forskningsoppgaver, og undervisning innenfor elektroinstrumentering og bruk.
De beste innredningsløsningene skapes når vi kommer inn i en tidlig fase av planleggingen sammen med brukerne, byggherrer, arkitekter og eventuelle byggetekniske konsulenter.

RÅDGIVENDE BIOLOGER

Løsningen og leveransen besto av nedventilerte arbeidsbenker og dekkskap for mikroskopi.
For at innredninger skal fungere, planlegges de ut fra flere perspektiv, ikke bare i forhold til flyten i arbeidet, brukervennligheten og levetiden, men like viktig – i forhold til byggets muligheter og begrensninger.

RÅDGIVENDE BIOLOGER

Våre prosjektledere har en byggeteknisk bakgrunn. Denne tverrfaglige kunnskapen setter oss i stand til å se hvordan innredningsbehovene kan ivaretas og fungere best, ikke bare i teorien, men også i praksis.