gode verktøy er
halve jobben

Verktøykassen er vår felles base for ulike dokumenter, manualer, vedtekter med mer. Her legger vi ut alt som finnes til bruk i hverdagen, og vi vil hele tiden supplere med nye etter hvert som disse utvikles.

Klikk på lenkene under for å laste ned:

Profilmanualen er vårt viktigste verktøy i arbeidet med å profilere en hel bransje.

Masterlogo finnes i ulike utgaver — se Profilmanual for bruk og inspirasjon.

Profilmanualen er i PDF format og krever en PDF leser som Adobe Acrobat Reader.

Trappemanualen beskriver gjeldende regelverk og gir anbefalinger som kan gi bedre løsninger enn det forskriften setter som minimumskrav.