Digitale verktøy - Håndverksdata

Alt-i-ett fra Håndverksdata

 Mange bedrifter vi møter ønsker seg færre systemer, og ikke minst færre leverandører. Endelig kan du samle alt du trenger hos én leverandør.

Ordre- og prosjekthåndtering

Kjernen i arbeidshverdagen i mange bedrifter er ordrene eller prosjektene. I alle systemer vi tilbyr håndteres ordre, kunde og prosjekter på enkle måter på pc, nettbrett og mobil.

 Timeregistrering

Flere av våre løsninger har timeregistrering som kan kobles opp mot de fleste regnskapssystemer.

Materiellhåndtering

En god vareflyt er viktig for en effektiv drift, med moderne koblinger til grossister får du enkelt kontroll på prosjekt og hva som skal faktureres.

Tidsplanlegging

God oversikt over arbeidsdag og arbeidsuke er avgjørende både for den enkelte ansatt og den eller de som er satt til å administrere.

Sjekklister

I flere av løsningene til Håndverksdata finnes mange nyttige sjekklister som passer for medlemmene i Norske Trevarer. Dette gjelder sjekklister av generell karakter, til HMS og internkontroll og mer spesialiserte sjekklister til kvalitetsarbeid i og rundt produksjon, samt prosjekter som er utviklet i samarbeid med Norske Trevarer.

Faktura

En kjernefunksjon i bedriften er utsendelse av faktura. I våre systemer gjør dere dette enkelt og kan fakturere elektronisk, gjerne via EHF. Gode løsninger for automatiske overføringer til din regnskapsførers system.

Kjørebok

Mange bedrifter har større eller mindre bilparker, og behovet for elektronisk kjørebok kan melde seg, enten det er for å ha en utvidet kontroll på bilparken eller

HMS/Internkontroll

KS Online Trevare er et system laget av og for bransjen deres, med skreddersydde rutiner og sjekklister for deres bransje. Sammen med en utvalgt gruppe medlemmer videreutvikles systemet slik at det passer produksjonsbedrifter, prosjektbedrifter med mer.

KS

Kravet til kvalitetsstyring øker også i trevarebransjen, med flere og mer avanserte prosesser, maskiner og prosjekter. KS Online Trevare er skreddersydd for å ivareta medlemmenes behov for kvalitetsstyring. Utvikles videre i tett samarbeid med medlemmene i foreningen.

Bilder

Ved hjelp av en app på telefonen kan dere enkelt lagre bilder som tilhører et prosjekt, en ordre, et avvikspunkt, en sjekkliste eller annet relevant. Et bilde sier mer enn tusen ord og kan være avgjørende ved en tvist.

Support, kurs og tjenester

Alle våre løsninger har fri support. Kurs tilpasses hver enkelt kundes behov. Vår fagavdeling kan også tilby bistand til søknad om sentral godkjenning, årlig revisjon av internkontrollsystem og bistand med å bli miljøfyrtårnsertifisert.

Rabatter
Alle medlemmer av Norske Trevarer får gode rabatter på både produkter og tjenester fra Håndverksdata. Kontakt oss på e-post (lead@handverksdata.no) for en uforpliktende samtale om smarte, digitale løsninger.

For mer informasjon om Håndverksdatas løsninger:

http://handverksdata.no

http://entreworker.no

http://ordrestyring.no

http://ksonline-trevare.no

Christer Lysfjord

Markedssjef/

Mobil: 982 03 009

cl@handverksdata.no

NÅR DU VELGER Å BLI MEDLEM, KAN DU BENYTTE DENNE MEDLEMSFORDELEN.

Medlemskapet gir deg adgang til en lukket medlemsside som beskriver medlemsfordelene og hva du kan gjøre for å ta dem i bruk. 

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: