Lokalforeninger

Om lokalforeningene

Norske Trevarer har 10 lokale foreninger. Lokalforeningene følger de gamle fylkesgrensene med unntak av Nordland, Troms, Finmark og Oslo.

Lokalforeningene arrangerer møter og samlinger, er organisert som selvstendige enheter og med eget lokalt styre. Her finner dere kontaktinformasjon til alle våre lokalforeninger og deres ledere.

Norske Trevarer Agder

 • Martin Kleiveland
 • I tillegg sitter Svein Erik Slåen, Norunn Tveit og Odd Bjørn Rudlende i styret.
 • martin@h-j.no
 • 45 00 55 96

Norske Trevarer Buskerud og Vestfold

Norske Trevarer Hordaland

 • Kristian Innvær
 • I tillegg sitter Tore Ådlandsvik, Bjørn Erik Aasen, Linda Lien og Terje Vethe Norbø i styret.
 • post@innvar.no
 • 90 84 78 07

Norske Trevarer Møre og Romsdal

Norske Trevarer Rogaland

Norske Trevarer Sogn og Fjordane

 • Tom-Øyvind Solheim
 • I tillegg sitter John Herman Foss Hagen, Ragnhild Årestrup Larsen og Arve Martin Almenning i styret.
 • solheim@noropp.no
 • 90 62 83 83

Norske Trevarer Telemark

Norske Trevarer Trøndelag

Norske Trevarer Østfold

Norske Trevarer Østlandske

Norske Trevarer/ Oslo snekkermesterlaug

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: