Lokalforeninger

Om lokalforeningene

Norske Trevarer har 11 lokale foreninger. Lokalforeningene følger de gamle fylkesgrensene med unntak av Nordland, Troms, Finmark og Oslo.

Lokalforeningene arrangerer møter og samlinger, er organisert som selvstendige enheter og med eget lokalt styre. Her finner dere kontaktinformasjon til alle våre lokalforeninger og deres ledere.

Norske Trevarer Agder

Norske Trevarer Buskerud

Norske Trevarer Hordaland

Norske Trevarer Møre og Romsdal

Norske Trevarer Rogaland

Norske Trevarer Sogn og Fjordane

Norske Trevarer Telemark

Norske Trevarer Trøndelag

Norske Trevarer Vestfold

Norske Trevarer Østfold

Norske Trevarer Østlandske