Samling med
styremedlemmene
i lokalforeningene
12.-13. september.

Les mer her

Bjerks Trevarefabrikk AS fra Sandnes i Rogaland

er en tradisjonsrik, lokal kvalitetsleverandør av kjøkken, baderom og garderobeløsninger.

De ble etablert i 1957 og er en moderne familiebedrift tuftet på gode håndverkstradisjoner og service.

Les mer her

Focus interiør AS - en av våre nordligste medlemsbedrifter

som holder til på Rundhaug i Målselv kommune, og er en nystartet bedrift med lange tradisjoner som kjøkkenprodusent.

De leverer innredninger både direkte til sluttbruker og til større og mindre prosjekt.
Deres marked er primært Nordland, Troms og Finnmark, men de leverer også kjøkken over hele landet, og er i ferd med å etablere showroom flere steder.

Kurs i arbeidsrett for ledere og HR-ansatte

som ønsker å bli tryggere på rammene for deres ledelse, samt få oversikt over hvor fallgruvene befinner seg og hva en skal gjøre for å unngå disse.

Strai kjøkken feirer 90!

Feirer jubileum med ny salgsrekord og ligger foran budsjett, og med håp om ny produksjonsrekord i jubileumsåret.

Norske byggevarer er mer klimaeffektive enn importerte varer

Et viktig signal både fra Statsbygg, og andre aktører under Arendalsuka er at byggenæringen må ha økt fokus på sirkulær økonomi og redusert ressursbruk, noe som kom frem under seminaret til Byggevareindustrien på Arendalsuka.

Les mer her

Støtte til el-varebil - for effektiv utrulling av nullutslippsløsninger i næringstransporten

Enova varsler ny ordning der nærmere 500 millioner kroner i året øremerkes det nye Nullutslippsfondet. Et av de første satsingsområdene blir å få næringslivet over på elektriske varebiler. Les mer her

LYST TIL Å BLI MEDLEM I NORSKE TREVARER?

Vi er nærmere 300 selvstendige norske trevarebedrifter som lager vinduer, dører, trapper, kjøkken, garderober, baderomsmøbler, møbler og spesialinnredninger. Vi er etablert over hele landet og helt sikkert i ditt eget nabolag.

– VI SKAPER SJØL VÅR EGEN FRAMTID

Ole Olsen, styreleder i Norske Trevarer og daglig leder i MELING AS: – Jeg har stor tro på bransjen vår, men det betinger at vi har fokus på norsk identitet og lokalt eierskap. Vi må evne å se utfordringene bransjen står overfor og gripe mulighetene raskere. Da er det bedriftene sjøl det kommer mest an på. Bransjens største utfordring er ofte oss sjøl.

– VIL IKKE BLI SOM MØBELINDUSTRIEN

Tore Ådlandsvik, Torsvik Trevare AS og styremedlem i Norske Trevarer: – Vi må gjøre alt vi kan for å opprettholde kontakten med sluttkunden. Hvis ikke, skjer det samme med oss som med møbelindustrien, at vi som produsenter blir anonymisert og usynlige. Mulighetene våre ligger i økt synlighet og økt samarbeid, og å bygge en egen merkevare av bransjen.

– Mulighetene våre er optimale nå

Trond Hamran, Hamran AS og styremedlem i Norske Trevarer:
– Mulighetene for norsk trevarebransje er optimale akkurat nå. Det er fokus på kortreist, grønt og bærekraftig. Dette er trender som også gir oss et internasjonalt marked – men det betinger at vi er dyktige og griper det momentet som er nå.

– Vi må sikre fagopplæringa i bransjen

Knut Einar Fjerdingstad, H-Vinduet Fjerdingstad AS og styremedlem i Norske Trevarer: – Jeg er opptatt av samarbeid og åpenhet, at vi må forsterke åpenhetskulturen i bransjen. Vi må sikre faget og fagopplæringa – at dette blir tatt hånd om av bransjeforeninga og blir en del av bransjen. Men det aller viktigste er å fokusere på økt synlighet, løfte fram norsk trevarebransje og kommunisere dette ut i markedet.

– MANGE TROR VI ER EN UTDØENDE ART

Kjersti Gulliksrud, Møbelsnekkerne AS og styremedlem i Norske Trevarer: – Jeg tror ting utvikler seg i vår retning nå, i norsk trevarebransje sin favør. Men vi kan ikke tro at noen andre vil gjøre jobben for oss. Vi må løfte norsk trevarebransje og bli mye mer synlige, sammen og hver for oss. De fleste kjenner ikke til oss og mange tror vi er en utdøende art.