Innhold

Faglærersamling 2021

  • 26. jan 2021, Kl. 08:30–15:00

Norske Trevarer inviterer til den årlige Faglærersamlingen for lærere på VG1 og VG2 og avdelingsledere og opplæringskontor.

Viser til tidligere utsendt invitasjon til vår 5. faglærersamling.  Som mange sikkert forventet er restriksjonene grunnet korona styrket fram til 18. januar og det er svært usikkert hvordan ting vil utvikle seg framover.

Vi har derfor besluttet at Faglærersamlingen blir heldigital, og gjennomføres kun den 26. januar. Vi synes selvsagt det er leit at vi ikke får mulighet til og treffes, men det fungerer som en plan B. Vi har laget utkast til et revidert program, og tror vi skal klare å få med oss det meste fra det opprinnelige programmet, men vi vil miste den uformelle samtalen.

Frist for påmelding er den 18. januar. Vi regner med at de som allerede er påmeldt fysisk også ønsker å delta digitalt så dere trenger ikke foreta dere noe. Samtidig håper vi å se langt flere påmeldte nå som det er klargjort at det blir digitalt.

Vi benytter det samme påmeldingsskjemaet som tidligere , så det er bare å krysse av for digital deltakelse. Det er ingen kostnad for deltakelsen.

For de som er påmeldt vil det komme en egen invitasjon til et egnet digitalt møterom etterhvert. Vi planlegger oppstart 0830 den 26. januar og vi vil være ferdig mellom 1430 og 1530. Vi vil også ettersende mer informasjon slik at dere kan stille best mulig forberedt.

Vi håper dere alle er beredt til å bidra aktivt slik at vi får en god og lærerik samling.

Påmelding her https://events.provisoevent.no/nhobransje/events/faglaerersamlingen-2021/register