Lean og produksjonsledelse

  • 7. – 21. sep 2023Kl. 09:00–11:00
  • 5000 eksl. mva
  • Påmeldingsfrist 31.8.2023

Digitalkurs i Lean og produksjonsledelse med Sidsel Winther Storaas fra SQC AS.

Kurset går over 3 digitale samlinger hvor av hver samling er på ca 2 timer. Samlingene foregår 7. september, 14. september og 21. september.  Oppstart kl. 9.00.

Det vil være en kombinasjon av presentasjon, diskusjon i plenum samt i digitale grupperom. Det må påregnes noe arbeid mellom samlingene i forhold til oppgaver som vil bli gitt.

7. september - Del 1: Hva er kvalitet? Her er målet å få en innsikt i hva vi legger i kvalitet, se på kvalitetsbrøken og ikke minst våre tre roller i systemet.

14. september - Del 2: Hva er Lean? Få klarhet i hva Lean er, oversikt over flere måter å jobbe med kontinuerlig forbedring og kunne gjenfortelle de viktigste prinsippene for Lean

21. september - Del 3: Kvalitet satt i system. Få innsikt i hvordan vi skaper et system, også for de minste bedriftene. Få et innblikk i hvordan dere får god struktur i hverdagen og skaper en god kultur i teamet, samt kan håndtere unntak som måtte dukke opp. Se på læringseffekten av disse.

Les mer om SQC og Sidsel her: https://www.sqc.no/om-sqc

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: