Lovpålagt HMS-kurs for daglig leder

  • 16. sep 2021Kl. 12:00–16:00
  • Microsoft Teams
  • Kr 950,-
  • Påmeldingsfrist 1. september

Daglig leder har det øverste HMS-ansvaret i bedriften. Derfor er det lovpålagt at daglige ledere gjennomfører et HMS-kurs. Kurset gjennomføres på Microsoft Teams.

Vi inviterer til lovpålagt HMS-kurs for daglig leder. 

Har du gjennomført kurset, men det er en del år siden. Da anbefaler vi at du tar det på nytt, for det skjer stadig små endringer som er viktig å få med seg. 

Tid og sted

Tid: 16. september kl. 1200-1600.  

Sted: Digitalt kurs på Teams. Lenke sendes ut i forkant til påmeldte.

Her er temaene vi går gjennom:
- HMS - hva er det?
- Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
- Arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og ansvar
- Varsling
- Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
- Risikovurdering
- Oppfølging sykefravær
- Inkluderende arbeidsliv

Påmelding
Påmelding skjer ved å sende en epost til post@norsketevarer.no
innen 1. september.