Styrelederkurs

3 digitale samlinger om styrearbeid.

Seminarene er rettet mot styreledere/styremedlemmer, daglig leder / ledere og nøkkelressurser i små og mellomstore - bedrifter som ønsker å styrke sin kompetanse i forhold til å utvikle styret - styrets arbeid og utviklingen av bedriften.

I tillegg til nødvendig søkelys og referanse til gjeldende lov og regelverk for styrets arbeid fokuserer seminarene på styret som en positiv utviklingsressurs for bedriften.

Målgruppe

Styreledere - styremedlemmer - eiere - daglig leder / ledere og nøkkelpersoner i SMB som ønsker å styrke sin kompetanse i forhold til styret, og styrets arbeid med bedriftens utvikling.

Styrearbeid i praksis med Frode Solberg. Høyskolelektor - Forretningsutvikling

Institutt for rettsvitenskap og styring BI

Samling 1 settes til den 09.11.22.  klokken 0900 – 1130.

Samling 2 settes til den 11.01.23.  klokken 0900 – 1130.

Samling 3 settes til den 08.02.23.  klokken 0900 – 1130.

 

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: