Innhold

Åpent møte med PDT Norge

  • 22. jun 2021Kl. 14:30–16:00
  • Nettbasert

PDT Norge ble stiftet av seks bransjeforeninger for ulike vareprodusenter onsdag før påske. Norske Trevarer inviterer medlemmene til et åpent møte om hva PDT og PDT Norge er.

Den nystartede foreningen PDT Norge er under etablering, og vi inviterer med dette til et åpent medlemsmøte der du kan bli bedre kjent med initiativet.

Formålet med PDT Norge er å samle bransjen om utvikling, vedlikehold og distribusjon av felles datamaler for digital produktinformasjon. Initiativet er direkte koblet til myndighetenes og BAE-næringens innsats for økt digitalisering.

På det åpne medlemsmøtet vil vi gi en bakgrunn for stiftelsen av PDT Norge, status i arbeidet og fortelle om hvilke planer vi har fremover.

Alle er velkomne til dette åpne medlemsmøtet, uavhengig om du er medlem av Norske Trevarer eller ikke.

Se også PDT Norges hjemmeside: pdtnorge.no