Dokumentasjonskrav for innerdører

  • 29. sep 2021Kl. 14:00–15:30
  • Microsoft Teams

På bakgrunn av tilsynssaker mot medlemmer gir vi her en innføring i hvordan byggevaredeklarasjoner settes opp for innerdører. Det er krav til dokumentasjon selv om det ikke er krav til CE-merking!

Enkelte medlemmer har fått pålegg fra oppdragsgiver å fremvise teknisk produktdokumentasjon på innerdører som ikke er klassifiserte. Det er per i dag (fortsatt) ikke krav til CE-merking av innerdører, men dørene skal dokumenteres som andre byggevarer med en byggevaredeklarasjon etter Dokumentasjonsforskriften. 

Vi gir en innføring i regelverket, hvilke muligheter vi har, og hvilke fallgruver som finnes. Samtidig gis siste nytt fra Europa knyttet til ev. CE-merking, samt litt status rundt digital produktdokumentasjon.