NORSKE TREVARER

Innhold

Profilering av Norske Trevarer

Norske Trevarer er norsk kvalitet

Medlemmer av Norske Trevarer kan bruke kvalitetsmerket "Stolt medlem av Norske Trevarer" for å profilere egen bedrift. Merket viser hvilken kvalitet bedriften og foreningen står for. Kvalitetsmerket kan pryde produkter, bygninger, biler osv. 

Samarbeidspartnere av Norske Trevarer kan bruke et lignende merke med "Stolt samarbeidspartner av Norske Trevarer" for å synliggjøre at de er en del av en bærekraftig og lokal produksjon av norske kvalitetsprodukter.