Valgkomiteen 2023-2024

Hvert år velges en valgkomité bestående av minst 3 medlemmer som skal avgi innstilling til neste Årsmøte på kandidater til styret og deres godtgjørelse.

Forslag til ny valgkomite legges frem av styret på årsmøtet. Medlemmene av valgkomiteen velges for ett år av gangen. Valgkomiteens leder velges på årsmøtet.

Leder av valgkomiteen
Eilef Bjerk, Ege Dører AS, 4331 Ålgård
Mobil 90780150  epost eilef@egedorer.no

Medlem
Torbjørn Hjelden, Grande Fabrikker AS, 6315 Innfjorden
Mobil 90794254  epost torbjorn@grande.no

Medlem
Helen Romundset, Lian Vinduer AS, 7200 Kyrksæterøra
Mobil 91352760  epost helen.romundset@lian.no

 

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: