Arbeidstøy og verneutstyr

Norske Trevarer har inngått avtale med leverandør på:

  • Fottøy (med og uten verne tå)
  • Arbeidstøy
  • Regntøy
  • Hansker
  • Verneutstyr
  • Åndedrettsvern
  • Førstehjelp

For medlemmer: Les mer om avtalen på våre lukkede hjemmesider om medlemsfordeler.