STYRET 2021-2022

Styret i Norske Trevarer består av seks medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges på årsmøtet som avholdes samtidig med foreningens landsmøte.

Fem styremedlemmer kommer fra medlemsbedriftene, og ett styremedlem er eksternt. De to varamedlemmene kommer fra medlemsbedriftene.

Vanlige styremedlemmer velges for to år, mens eksternt medlem og varamedlemmer velges for ett. Styreleder velges av årsmøtet for ett år av gangen. Styret velger selv nestleder. 

Styremedlemmer

Varamedlemmer