STYRET 2024-2025

Styret i Norske Trevarer består av seks medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges på årsmøtet som avholdes samtidig med foreningens landsmøte.
Fem styremedlemmer kommer fra medlemsbedriftene, og ett styremedlem er eksternt. De to varamedlemmene kommer fra medlemsbedriftene.
Vanlige styremedlemmer velges for to år, mens eksternt medlem og varamedlemmer velges for ett. Styreleder velges av årsmøtet for to år av gangen. Styret velger selv nestleder. 

Styremedlemmer

 • Styreleder Gunnar Adolf Aanesland
 • Aanesland Treindustri AS
 • Nestleder Trond Magnar Unhammer
 • NorDan AS
 • Linda Kristin Offenberg
 • Eksternt medlem/MindMap
 • Kyrre Norigard
 • Norigard Bruk AS
 • Arve Martin Almenning
 • Nordvestvinduet AS
 • Siri White
 • Hoff Snekkerverksted AS

Varamedlemmer

 • Skule Bjerke
 • Snekkermester Per Bjerke AS
 • Ida Emilie Foss
 • Trappespesialisten AS

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: