STYRET 2023-2024

Styret i Norske Trevarer består av seks medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges på årsmøtet som avholdes samtidig med foreningens landsmøte.
Fem styremedlemmer kommer fra medlemsbedriftene, og ett styremedlem er eksternt. De to varamedlemmene kommer fra medlemsbedriftene.
Vanlige styremedlemmer velges for to år, mens eksternt medlem og varamedlemmer velges for ett. Styreleder velges av årsmøtet for to år av gangen. Styret velger selv nestleder. 

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: