EL Kontroll og Termografering

Mange branntilløp starter i det elektriske anlegget. Vi anbefaler derfor alle våre medlemsbedrifter om å sjekke det elektriske anlegget regelmessig for å

* bedre brannsikkerheten
* hindre tap av uerstattelige gjenstander
* sikre liv og helse, både på mennesker og dyr

Termografering er en metode for å oppdage varmegang i elektriske anlegg og
utstyr. Det brukes et infrarødt kamera (Termografikamera) for å avdekke unormalt høye temperaturer. Disse betraktes som avvik og bør utbedres for bl.a. å avverge brann. Kontrollen utføres i henhold til NEK 405-1.

Få mer info og priser på våre lukkede medlemssider.

NÅR DU VELGER Å BLI MEDLEM, KAN DU BENYTTE DENNE MEDLEMSFORDELEN.

Medlemskapet gir deg adgang til en lukket medlemsside som beskriver medlemsfordelene og hva du kan gjøre for å ta dem i bruk. 
Bli medlem her

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: